Kaplnka Božieho Tela — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/8

Kaplnka Božieho Tela

premietanie (slideshow)
Kaplnka Božieho Tela

Kaplnka Božieho Tela

Areál Kostola sv. Štefana-kráľa v Žiline
(Foto: 20. 4. 2019)

Pri kostole, vo vnútri ohrady, postavili v 15. storočí kaplnku Božieho Tela. Zo dňa 25. júla 1423 pochádza záznam, podľa ktorého žilinský mešťan Štefan LANGWORST napísal s manželkou Margarétou dohodu, že ak nebudú mať deti, má ich majetok – 56 mariek – pripadnúť spolovice farskému kostolu Panny Márie a spolovice kaplnke Božieho Tela pri Kostole svätého Štefana kráľa. V roku 1489 zasa Peter TURSKÝ odkázal celý svoj majetok synovcovi MERTUŠOVI s podmienkou, aby dokončil opravu kaplnky Božieho Tela pri Kostole svätého Štefana kráľa, ktorú bol sám začal. Napokon v roku 1508 žilinský mešťan MELICHAR odkázal 10 florénov kaplnke Božieho Tela pri Kostole svätého Štefana kráľa. V čase od 15. mája do 20. augusta 1995 tu robilo Považské múzeum za výdatnej finančnej pomoci mesta záchranný archeologický výskum. Viedol ho odborný pracovník múzea Mgr. Jozef MORAVČÍK. Našiel tu predovšetkým základy spomínanej Kaplnky Božieho Tela. Okrem toho – asi neskôr – postavili pri kostole aj otvorenú kaplnku, ktorá tu stojí i dnes. Má gotické jadro z kameňa a k jej juhozápadnému pilieru je pristavená šesťboká kazateľnica. Pod jedným oknom kaplnky je nápis, ktorý dokumentuje jej opravu v roku 1684.

Zdroj: Prikril, Ľ., Štanský, P.: "mesto Žilina", Žilina: Regionálna a rozvojová agentúra, 1997, s. 89.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 260

[0] Komentárov

Pridať komentár