Ulica Juraja Závodského — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

32/42

Ulica Juraja Závodského

premietanie (slideshow)
Ulica Juraja Závodského

Ulica Juraja Závodského v Závodí

Križovatka ulice so Žitnou ulicou (vpravo) a Hôreckou cestou (vľavo)
(Foto: 31. 3. 2019)

Ulica Juraja Závodského sa nachádza v mestskej časti Závodie. Je dôležitou dopravnou komunikáciou z centra mesta na sídlisko Hájik a do mestskej časti Bánová. Cez ulicu vedie aj cesta III/518001 medzi Žilinou a mestskými časťami Závodie, Bánová, Hájik a obcami položených západne od mesta: Hôrky, Bitarová, Ovčiarsko a Brezany. Ulica Juraja Závodského je vymedzená Závodskou cestou pri moste cez Rajčanku a Ulicou oslobodenia v Bánovej. Ulica nie je rovná, dlhá je asi 700 metrov. Okolo ulice sú postavené prevažne rodinné domy a sídla spoločností. Z občianskej vybavenosti je na ulici drevený hostinec, materská škola, pošta, piváreň fackáreň, obchod s potravinami, zverolekár, pošta a Kaplnka sv. Cyrila a Metoda. Po pravej strane ulice v smere od centra je upravený malý parčík s pamätníkom obetiam vojny. Cez ulicu premáva trolejbusová doprava na sídlisko Hájik. Na ulici sú dve zastávky MHD – Závodského a Žitná. Počas komunistickej totality mala názov Ul. československej brigády.

Zoznam ulíc v Závodí (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Bočná ulica (Bočná), Cesta na štadión (Cesta na štadión), Drieňová ulica (Drieňová), Gogoľova ulica (Gogoľova), Hôrecká cesta (Hôrecká cesta) – po križovatku na Hájik, Krížna ulica (Krížna), Kvačalova ulica (Kvačalova), Mládežnícka ulica (Mládežnícka), Mostová ulica (Mostová), Na Zápletí (Na Zápletí), Nábrežie Rajčianky (Nábrežie Rajčianky), Orlík (Orlík), Pekná ulica (Pekná), Pietna ulica (Pietna), Pod Hradiskom (Pod Hradiskom), Pod jarkom (Pod jarkom), Pod sadom (Pod sadom), Pod vinicou (Pod vinicou), Potočná ulica (Potočná), Prúty (Prúty), Roľnícka ulica (Roľnícka), Strážovská ulica (Strážovská), Školská ulica (Školská), Ulica 9. mája (9. mája), Ulica Boženy Nemcovej (B. Nemcovej), Ulica Ferka Urbánka (Ferka Urbánka), Ulica Juraja Závodského (Juraja Závodského), Ulica Martina Benku (Benku), Ulica Matúša Kavca (Matúša Kavca), Ulica Samuela Timona (Samuela Timona) Ulica Vavrinca Ottmayera (Vavrinca Ottmayera), Západná ulica (Západná).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobudlo účinnosť dňa 21. 10. 2015.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 272

[0] Komentárov

Pridať komentár