Obraz Panny Márie — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/6

Obraz Panny Márie

premietanie (slideshow)
Obraz Panny Márie

Jozef Božetech Klemens

Obraz Panny Márie vo farskom kostole v Žiline

Ľavý bočný oltár s obrazom Panny Márie – Imaculaty vo farskom Kostole Najsvätejšej Trojice od významného slovenského maliara Jozefa Božetecha Klemensa. Pre kompozíciu oltára Immaculaty si maliar zvolil pyramidálnu schému. Jej vrchol tvorí hlava Panny Márie a základy dvaja anjeli v dolných rohoch obrazu. Jeden z nich drží ružu, ktorá je spájaná s Pannou Máriou nazývanou „ružou bez tŕňov„, (to znamená bez hriechu) a druhý ľaliu tiež symbolizujúcu jej čistotu. Znásobuje ju na obraze aj ďalší atribút – polmesiac a nohou Márie pristúpená hlava hada ovínajúca zemeguľu. Vedľa oltára sú sochy sv. Jozefa a sv. Floriána.
Jozef Božetech Klemens v Žiline namaľoval päť obrazov. Obraz Panny Márie, Ukrižovania, Svätej Anny a Najsvätejšej Trojice v Farskom kostole v Žiline a Obraz sv. Pavla na oltári v Kostole Obrátenia sv. Pavla. O živote Jozefa Božetecha Klemensa a jeho pôsobení v Žiline si prečítajte po kliknutí na odkaz Jozef Božetech Klemens.Kategórie
Publikované
Rozmery 449*600
Návštev 2532

[0] Komentárov

Pridať komentár