Žid. cintorín Kys. Nové Mesto — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

27/72

Žid. cintorín Kys. Nové Mesto

premietanie (slideshow)
Žid. cintorín Kys. Nové Mesto

Revitalizácia Židovského cintorína v Kysuckom Novom Meste – 4. etapa

Chamtivci a hľadači pokladov sa dostali týmto otvorom až do hrobu
(Foto: 5. 4. 2019)

V piatok 5. apríla 2019 pokračovala skupina dobrovoľníkov a troch zamestnancov Údržby mesta Kysucké Nové Mesto v spolupráci so Židovskou náboženskou obcou Žilina so štvrtou etapou revitalizácie cintorína v Kysuckom Novom Meste. Hlavný organizátor je Matej Fabšík, poslanec MsZ v Kysuckom Novom Meste. V tejto etape sa štiepkovali náletové dreviny zrezané 30. marca 2019 štiepkovačom GreenMech 150, sústreďovali sa z cintorína do dolnej časti k štiepkovaču a strihali sa veľkými záhradnými nožnicami na menšie kusy, aby mohli byť spracované. Práce sa vykonávali celodenne od 7.00 – 18.00 hod., pokiaľ neboli zoštiepkované všetky náletové dreviny .

V prvej etape 14. septembra 2018 boli od hornej časti mestského cintorína odstránené náletové dreviny, aby sa mohol vyzbierať odpad. Bolo nazbieraných 24 vriec odpadu – kahance, svietniky, umelé kvety, rôzne venčeky, plastové fľaše na polievanie a schránky na pálenie kahancov. Všetko bol len tento cintorínsky odpad, ktorý tam nahádzali ľudia z mestského cintorína. V druhej etape 27. októbra 2018 boli odstránené náletové dreviny z juhozápadnej strany. Ponechané boli väčšie dreviny, ktoré dotvárajú jeho kolorit. Po odstránení drevín je opäť viditeľný obvodový múr a boli nájdené mnohé náhrobné kamene a podstavce. Celková rozloha cintorína je 986 m2, z ktorej bolo vyčistených asi 40 % plochy. V tretej etape 30. marca 2019 sa zúčastnilo prác desať ľudí. Boli odstránené náletové dreviny zo zvyšnej časti cintorína a opäť bolo nazbieraných 11 vriec cintorínskeho odpadu, ktorý tam od jesene nahádzali ľudia z mestského cintorína. Boli odkryté ďalšie náhrobné kamene, ktoré desiatky rokov ukrývali náletové dreviny. Najväčší problém je s dvoma nelegálnymi skládkami, ktoré sa odkryli po odstránení náletových drevín. Na nich je odpad z mestského cintorína, zvyšná zemina po výstavbe chodníkov a z hrobov, po rekonštrukciách hrobov (náhrobné kamene, kríže, betónové obruby a podobne). Odpadu je tam niekoľko desiatok ton. Ďalší odpad štrkovej zeminy je z výstavby chodníka popri mestskej komunikácii, ktorý s bágrom vysýpali hneď vedľa pomedzi tuje na židovský cintorín.
Cintorín sa nachádza na okraji mesta smerom na osadu Dubie. Po zrušení starého mestského cintorína v centre mesta bol založený nový mestský cintorín vedľa židovského. Postupným rozširovaním mestského cintorína sa stal židovský cintorín jeho súčasťou. Okrem mestskej komunikácie sú z troch strán hroby mestského cintorína. Desiatky rokov bol neudržiavaný, náhrobné kamene boli rozkradnuté a zničené vandalmi. Postupne zarástol náletovými drevinami a stal sa skládkou odpadu z mestského cintorína.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 144

[0] Komentárov

Pridať komentár