Detské ihrisko na Hájiku — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/8

Detské ihrisko na Hájiku

premietanie (slideshow)
Detské ihrisko na Hájiku

Detské ihrisko na Ulici Jura Hronca

Mestská časť Hájik
(Foto: 31. 3. 2019)

Štyri detské ihriská, ktoré pre zlý technický stav muselo mesto opraviť, sú opäť otvorené a prístupné verejnosti. Rekonštrukcia trvala 21 dní a vyžiadala si 76 tisíc eur.
S nevyhnutnými opravami ihrísk na uliciach Nanterská, Nitrianska, Limbová a na Ulici Jura Hronca sa začalo začiatkom júla. Ihriská podľa záverov ročnej revíznej kontroly nezodpovedali platným normám. Herné prvky boli zastaralé a poškodené, neboli osadené podľa noriem a ihriskám chýbali dopadové plochy. Rekonštrukciou sa tieto nedostatky odstránili a plochy môžu opäť slúžiť deťom. „V marci sa kontrolou zistilo viacero nedostatkov, ktoré by mohli ohroziť zdravie hrajúcich sa detí. Ihriská sme preto uzavreli a hľadali dodávateľa rekonštrukčných prác. Celý proces trval istý čas, čo pochopiteľne vyvolalo nevôľu rodičov, no naším zámerom bolo vytvoriť bezpečný priestor pre deti. Som rád, že ihriská máme otvorené a opäť sa do nich vrátil detský smiech a radosť,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne. Opravu vo výške 76 tisíc eur financovalo mesto zo svojho rozpočtu.
Mesto Žilina má v správe 155 detských ihrísk, pričom väčšina z nich je pôvodných a obsahuje kovové prvky. Zvyšok ihrísk má novšie prvky, prípadne kombináciu starých a nových prvkov. Do údržby detských ihrísk investuje samospráva ročne približne 60 tisíc eur.

Barbora Zigová,hovorkyňa Mesta Žilina. Tlačová správa Mesta Žilina: "Uzavreté detské ihriská mesto opravilo a opäť slúžia deťom", dňa 6. august 2019. Text prevzatý z web. stránky: www.zilina.sk.

Predstaviteľ nadácie Spoločne pre región Ing. George Trabelssie s primátorom Žiliny Ing. Jánom Slotom odovzdali do užívania nové detské ihrisko dňa 21. 7. 2004. Areál na najmladšom žilinskom sídlisku Hájik slúži deťom vo veku od troch do dvanásť rokov. Jeho vybudovanie si vyžiadalo 1,2 milióna korún a okrem mesta naň prispelo aj 22 firiem. Malým návštevníkom je k dispozícii niekoľko druhov hojdačiek, preliezačková trať, pieskovisko, tabuľa na kreslenie, plocha na kolobežkovanie a cvičná horolezecká stena. Na detské ihrisko venoval George Trabelssie 40 108 € a Mesto Žilina 41 690,55 € (podľa informačných tabúľ na detskom ihrisku). Detské ihrisko je pre technický stav uzatvorené, z dôvodu rozsiahlejšej opravy a chýbajúcich dopadových plôch (stav k 31. 3. 2019).Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 195

[0] Komentárov

Pridať komentár