Námestie mladosti — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

19/21

Námestie mladosti

premietanie (slideshow)
Námestie mladosti

Námestie mladosti v Žiline

Mestská časť Hájik
(Foto: 31. 3. 2019)

Námestie mladosti sa nachádza v mestskej časti Hájik. Ide o priestor medzi základnou školu a ulicou Slnečné schody. Na Námestí mladosti a Slnečných schodoch bola vykonaná rekonštrukcia a 6. 5. 2016 boli odovzdané do užívania verejnosti. Na námestí okrem novej dlažby, osvetlenia a lavičiek, pribudli štyri malé fontány.

Zoznam ulíc v mestskej časti Hájik (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Baničova ulica (Baničova), Dadanova ulica (Dadanova), Hôrecká cesta (Hôrecká cesta) – od križovatky na Hájik, Jedlíkova ulica (Jedlíkova), Kempelenova ulica (Kempelenova), Korzo (Korzo), Mikovíniho ulica (Mikovíniho), Námestie mladosti (Námestie mladosti), Petzvalova ulica (Petzvalova), Segnerova ulica (Segnerova), Slnečné námestie (Slnečné námestie), Slnečné schody (Slnečné schody), Stodolova ulica (Stodolova), Terasy (Terasy), Ulica Emanuela Fila (Emanuela Fila), Ulica Jura Hronca (Jura Hronca), Ulica Mateja Bela (Mateja Bela).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 312

[0] Komentárov

Pridať komentár