Križovatka Váhostav — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

36/113

Križovatka Váhostav

premietanie (slideshow)
Križovatka Váhostav

DP Lietavská Lúčka - Žilina, križovatka Váhostav

(Foto: 10. júna 2008)

DP Lietavská Lúčka - Žilina, križovatka Váhostav. Pokračovanie prác na prepojení dvoch hotových úsekov pravého dvojpruhu na DP a prestavba križovatky Váhostav. Vľavo je pred dokončením úsek pravého dvojpruhu privádzača smerom ku križovatke ciest I/18 a I/64 (Saleziáni) a vpravo je výstavba kruhového objazdu s napojením mestských komunikácii. Pôvodná komunikácia Hlinská ulica (celkom vpravo) s trolejbusovou dopravou bude zrušená a presmerovaná cez kruhovú križovatku a popod mostné prepojenie na Obvodovú ulicu smerom na Solinky. Priestor zrušenej Hlinskej ulici pri dome nábytku bude uvoľnený na zaústenie z mostného prepojenia do kruhovej križovatky. Z kruhovej križovatky je plánovaný vjazd a výjazd na jeden dvojpruh privádzača. Do kruhovej križovatky sú zatiaľ vybudované tri vetvy komunikácii a štvrtá vetva z Kamennej ulice bude prichádzať z pravej hornej strany križovatky.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 2237

[0] Komentárov

Pridať komentár