BLOK H9a a 49b — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

79/145

BLOK H9a a 49b

premietanie (slideshow)
BLOK H9a a 49b

Sídlisko Hájik - Bytový dom s technickou vybavenosťou BLOK H9a 40 b.j. a 49b 26 b.j. Žilina-Hájik 2. stavba

(Foto: 10. júna 2008)

Názov stavby: Bytový dom s technickou vybavenosťou BLOK H9a 40 b.j. a 49b 26 b.j. Žilina-Hájik 2. stavba. Investor: Mesto Žilina. Zhotoviteľ: Slovpanel a.s. Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina. Stavbyvedúci: Ing. Vladimír Rybárik. Gen. projektant: Ing. arch. Ľubomír Kružel. Termín: začiatok výstavby 15.3.2008 a ukončenie stavby 30.11.2008.
Výstavba bytových domov je na Petzvalovej ulici vedľa Kaplnky Božieho milosrdenstva. Investor stavby je Mesto Žilina, pre ktoré sa majú postaviť dva obytné bloky - jeden 40 byt. jednotiek a druhý 26. byt. jednotiek.[ zastaviť premietanie (slideshow) ]

Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1790

[0] Komentárov

Pridať komentár