Žilinské elektrárne — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/12

Žilinské elektrárne

premietanie (slideshow)
Žilinské elektrárne

Žilinské elektrárne

Parná elektráreň z roku 1908 na Ulica republiky
Potulky starou Žilinou 2
(Foto: 17. 6. 2014)

Dnešný človek si už nevie predstaviť život bez elektriny. Rozsiahla sieť elektrárni sa začala budovať až po elektrickej žiarovky slávnym Thomasom Alva Edisonom v roku 1879. Prvá elektráreň bola vybudovaná v roku 1882 v New Yorku. Na území dnešného Slovenska sa prvé žiarovky rozsvietili už o dva roky nato v Ludvigovom mlyne v Bratislave. Táto i ďalšie elektrárne (1889 Krompachy, 1892 Gelnica) využívali na pohon generátora vodnú energiu, neskôr vznikali elektrárne využívajúce pre pohon parné i spaľovacie motory.
Žilina, ako jedno z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich miest v Uhorsku, takisto potrebovala elektrinu pre svoj ďalší rozvoj. Prvá výroba elektrickej energie vznikla v meste v závode Helios v roku 1893. Spoločnosť mala sídlo v Budapešti a pre výrobu elektrotechnických prístrojov v Žiline sa rozhodli preto, že v mieste výstavby – pri brehu Rajčianky – mohli využívať lacný zdroj energie – vodný pohon. Je priam symbolické, že dnešné sídlo Stredoslovenskej energetiky – SSE a.s. i Elektroenergetických montáži – EEM a. s. sa nachádza v blízkosti tejto prvej žilinskej vodnej elektrárne. Závod Helios vyrábal telefóny, elektrické signalizačné prístroje, dynamá a elektromotory. Kým v roku 1893 mal závod pohonný stroj s 32 konskými silami (jedna konská sila – 735 W), o desať rokov to bolo už 100 konských síl. Závod síce ukončil svoju činnosť v roku 1904, avšak samotná výroba elektriny pokračovala naďalej, stále pod názvom Helios.
V rokoch 1906 – 1908 vznikol nový závod na výrobu elektrickej energie pod názvom Žilinský elektrický závod, účastinná spoločnosť v Žiline. Finančné prostriedky poskytla Úverová banka v Budapešti, mesto poskytlo na 50 rokov bezplatne pre rozvod elektriny ulice a iné verejné priestranstvá i na transformačné stanice. Okrem toho mesto na základe zmluvy z roku 1906 poskytlo na stavbu elektrárne mestský pozemok s výmerou 600 m2. Zaviazalo elektrárne, že na námestiach a hlavných uliciach budú rozvody v zemi káblové. Verejné osvetlenie prevádzkovali elektrárne s tým, že porucha sa musí odstrániť do 24 hodín, inak elektrárne platia pokutu 20 korún denne. Výroba elektrickej energie s jednosmerným prúdom a napätím 220/110 voltov sa začala 18. februára 1908, elektráreň bola parná s výkonom 300 konských síl. Všetky stroje s montážou dodala známa budapeštianska firma Ganz, elektrárenská účastinná spoločnosť. Táto spoločnosť si prenajala žilinskú elektráreň a prevádzkovala ju. Mala tu dva parné stroje s výkonom 360 konských síl a dva parné kotly s výhrevnou plochou 150 m3. Ako palivo sa používalo kamenné uhlie z ostravského revíru.

Zdroj: Štanský, P., Mrva, M., Potulky starou Žilinou 2, Artis Omnis s.r.o. Žilina 2012, str. 70.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 671

[0] Komentárov

Pridať komentár