Doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

7/22

Doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc

premietanie (slideshow)
Doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc

Doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc. – objaviteľ Žilinského hradu

(Foto: 6. 6. 2008)

Archeológ Doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc., vedúci katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave stojí uprostred archeologickej lokality Žilinského hradu z 13. storočia. Dňa 30. mája 2008 v rámci archeologického prieskumu archeológ Jozef Hoššo objavil uprostred historickej časti mesta, len neďaleko od farského kostola a Burianovej veže, pre Žilinčanov mimoriadne vzácnu pamiatku - Žilinský hrad. Objav spôsobil veľký rozruch nielen v Žiline, ale na celom Slovensku. Archeológovia a historici potvrdili, že ide o objekty desaťročia hľadaného Žilinského hradu o ktorom sa historicky vedelo, len sa nevedelo nájsť presné miesto. Archeológ Jozef Hoššo sa zapísal v Žiline zlatými písmenami, lebo objavil pre Žilinčanov vzácny klenot, ktorý sa predpokladal navždy stratený, práve v okrúhlom roku 800. výročia prvej písomnej zmienky o Žiline. Vzácna pamiatka pochádza z druhej polovice 13. storočia a priamo súvisí so založením nášho mesta. Archeologická lokalita má pre mesto mimoriadnu hodnotu a zaraďuje sa medzi najvýznamnejšie archeologické lokality v Žiline.

Doc. PhDr. Jozef Hoššo CSc. sa narodil 11. mája 1946 v Bratislave. V roku 1964 ukončil Školu umeleckého priemyslu a v roku 1969 Filozofickú fakultu Univerzity Komenského, katedru archeológie. V roku 1970 získal titul PhDr, 1986 akademickú hodnosť CSc. a v roku 1996 docent. Pôsobil v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, UK Filozofická fakulta a od roku 1968 a na katedre archeológie v Bratislave. Je vedúcim katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Viedol dôležité archeologické výskumy (Liptovská Mara, Liptovská Anna, Liptovská Sielnica, Likava, hrad Šášov, Kremnica, Bzince pod Javorinou, Bratislava) a mnohé ďalšie lokality na juhozápadnom, strednom a východnom Slovensku. Je popredným odborníkom Slovenska na stredovekú keramiku a kachle. V roku 2006 bol na jeho počesť vydaný archeologický zborník Aevum Medium. Je členom výboru Slovenskej archeologickej spoločnosti, členom archeologickej rady a Komisie pre overovanie spôsobilosti pre vykonávanie pamiatkového výskumu v odbore archeológia pri Ministerstve kultúry SR.

Doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc. zomrel v sobotu 19. mája 2012 vo veku 66 rokov. Bol dlhoročný pracovník Univerzity Komenského v Bratislave, pôsobil ako vedúci Katedry archeológie Filozofickej fakulty UK, bol predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri UK a dlhoročný člen Kolégia rektora UK. Česť jeho pamiatke!


View Larger Map[ zastaviť premietanie (slideshow) ]

Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 5948

[4] Komentárov

admin - Nedeľa 29 Júl 2012 14:39

To nemá nič spoločné s archeologickým nálezom. Ani kameň nie je pôvodný.

Katka - Nedeľa 29 Júl 2012 14:37

Blahoželám. Pamiatku si možete pozrieť uprostred nádherného moderného nákupného centra ;)

kiko - Pondelok 16 Marec 2009 21:49

Blahoželám!!! Teším sa na sprístupnenie tejto mimoriadnej dlhohľadanej pamiatky Žiliny a jej prezentácie aj zahraničným návštevníkom mesra!

johnnyy - Piatok 06 Jún 2008 21:25

gratulujem !!!
Pridať komentár