Žilinský hrad — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

21/22

Žilinský hrad

premietanie (slideshow)
Žilinský hrad

Žilinský hrad – vzácna archeologická pamiatka v Žiline

(Foto: 6. 6. 2008)

Dňa 30. mája 2008 v rámci archeologického prieskumu archeológ Doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc objavil uprostred historickej časti mesta Žilinský hrad. Objav spôsobil v odborných kruhoch veľký rozruch a archeológovia a historici potvrdili, že ide o objekty desaťročia hľadaného Žilinského hradu o ktorom sa historicky vedelo, len sa nevedelo nájsť presné miesto. Na miesto vzácneho archeologického nálezu sa prišiel priamo pozrieť 6. júna 2008 primátor Žiliny Ivan Harman, riaditeľ Štátneho archívu v Žiline Mgr. Peter Štanský, historik prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc, archeológ Mgr. Jozef Moravčík, majiteľ pozemku Ing. George Trabelssie a ďalší hostia. Archeológ Doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc ich oboznámil s objavenými objektami Žilinského hradu.

Objav hradu v Žiline. Pri archeologickom výskume v priestoroch budúceho obchodného domu medzi Dolným valom a ulicou Štôlňa za budovou starej r.k. fary sa začiatkom minulého týždňa našli základy žilinského hradu. Archeologický výskum vedie vedúci katedry archeológie UK v Bratislave doc. Hoššo. Zatiaľ sa odkryli základy okrúhlej veže, šírka základov je 295 cm, vnútorný priemer veže je 800 cm. Potvrdili sa tak názory historikov, najmä profesora Richarda Marsinu, že žilinský hrad by mal byť v blízkosti mesta. Viacerí historici ho lokalizovali do priestorov farského kostola, avšak nedávny archeologický výskum Jozefa Moravčíka toto vyvrátil. Ďalšie pokračovanie odokrytím vnútra veže by mohlo pomôcť určiť vek hradu. Písomne máme hrad v listinách spomínaný 7 krát. Prvá písomná zmienka je z roku 1318, keď sa uvádza ako držiteľ hradu Matúš Čák a v Žiline bol kastelánom – správcom hradu jeho služobník Ján. Hrad sa spomína i v listinách z roku 1350. 1357, v roku 1384 sa spomína ako hrad obkolesený valmi. V roku 1390 sa spomína mesto a starý hrad v jeho blízkosti. V roku 1397 bol hrad ako spustnutý darovaný kráľom Žigmundom Sudivojovi, aby ho opravil. Posledný listina je z roku 1454, keď hrad protiprávne obsadil Pankrác zo sv. Mikuláša a musel ho vrátiť kráľovi Ladislavovi Pohrobkovi. Avšak podľa doterajšej literatúry je hrad starší, ako je prvá písomná zmienka. Prof. Marsina dával v minulosti hrad do súvislosti s budovaním mesta ako jeho podhradia asi okolo roku 1250. Dnes možno považovať za pravdepodobné, že na Mariánskom námestí a v jeho okolí vznikla prvá osada – základ budúceho mesta už skôr, možno v 12. storočí. Či možno aj hrad datovať do 12. storočia uvidíme po skončení výskumu.

Text: Mgr. Peter Štanský, riaditeľ Štátneho archívu v Žiline.


View Larger MapKategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 4500

[0] Komentárov

Pridať komentár