Doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

18/22

Doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc

premietanie (slideshow)
Doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc

Doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc. – objaviteľ Žilinského hradu

(Foto: 6. 6. 2008)

Archeológ Doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc, vedúci katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave stojí uprostred valcovej veže Žilinského hradu z 13. storočia. Dňa 30. mája 2008 v rámci archeologického prieskumu archeológ Jozef Hoššo objavil uprostred historickej časti mesta, len neďaleko od farského kostola a Burianovej veže, pre Žilinčanov mimoriadne vzácnu pamiatku Žilinský hrad. Objav spôsobil veľký rozruch nielen v Žiline, ale na celom Slovensku. Archeológovia a historici potvrdili, že ide o objekty desaťročia hľadaného Žilinského hradu o ktorom sa historicky vedelo, len sa nevedelo nájsť presné miesto. Archeológ Jozef Hoššo objavil pre Žilinčanov vzácny klenot, ktorý sa predpokladal navždy stratený, práve v okrúhlom roku 800. výročia prvej písomnej zmienky o Žiline. Vzácna pamiatka pochádza z druhej polovice 13. storočia a priamo súvisí so založením nášho mesta. Archeologická lokalita má pre mesto mimoriadnu hodnotu a zaraďuje sa medzi najvýznamnejšie archeologické lokality v Žiline.

Doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc. zomrel v sobotu 19. mája 2012 vo veku 66 rokov. Bol dlhoročný pracovník Univerzity Komenského v Bratislave, pôsobil ako vedúci Katedry archeológie Filozofickej fakulty UK, bol predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri UK a dlhoročný člen Kolégia rektora UK. Česť jeho pamiatke!

História Žilinský hrad začali stavať pravdepodobne Detrikovci, resp. Bitter, aby sa opevnil a chránil Žilinu a svoje majetky pred podobnými útokmi. Viac o histórii Žilinského hradu sa dočítate od autora Petra Šimka po kliknutí na odkaz: Žilinský hrad.


View Larger MapKategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 3965

[0] Komentárov

Pridať komentár