Horný val (ulica) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

68/202

Horný val (ulica)

premietanie (slideshow)
Horný val (ulica)

Horný val (ulica)

Mestská pamiatková rezervácia Žilina
(Foto: 7. 5. 2018)

Horný val (Valata superior) tvorí s Dolným valom kruhovú komunikáciu okolo stredu mesta. Horný val má pomenovanie podľa pôvodných mestských hradieb. V polovici 19. storočia začínal len od dnešnej predajne potravín Smer a pokračoval až po Sirotársku ulicu. Celkom mala táto menšia časť dnešnej ulice 25 domov a 84 obyvateľov. Ďalšie časti dnešného Horného valu patrili v minulosti Hradnej ulici a ulici bez mena. Dnešný Horný val sa začína od budovy rímskokatolíckeho farského kostola. Patrí sem budova Reprezentačného domu s mestským divadlom, pokračuje vedľa ulice Na bráne a končí Vurumovou ulicou. Je na ňom 36 domov. Objekty na tejto ulici pochádzajú už z 15. storočia a posledné postavili v roku 1996.

Zdroj: Prikryl, Ľ., Štanský, P.: "mesto Žilina", Žilina: Regionálna a rozvojová agentúra, 1997, s. 40.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 19

[0] Komentárov

Pridať komentár