Žilinský hrad — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

8/22

Žilinský hrad

premietanie (slideshow)
Žilinský hrad

Žilinský hrad – objav storočia!

(Foto: 6. 6. 2008)

Lokalita Žilinského hradu je objavená. V rámci archeologického prieskumu v priestore za starou farou, neďaleko Katedrálneho kostola Najsvätejšej Trojice a Burianovej veže, bol odkrytý kruhový objekt (valcová veža) s vnútorným priemerom 8 metrov a hrúbkou múrov až tri metre. Predpokladá sa, že veža bola vysoká 20 metrov s troma podlažiami. Pod zemou sú zachované asi tri metre pôvodnej veže. Našli sa tam aj ďalšie základy stavieb a múr, ktorý smeruje k starej fare. Objav spôsobil veľký rozruch a archeológovia a historici potvrdili, že ide o objekty desaťročia hľadaného Žilinského hradu o ktorom sa historicky vedelo, len sa nevedela nájsť presná lokalizácia. V minulosti sa predpokladalo, že pravdepodobne stál niekde na dnešnej terase, až napokon sa ustálilo, ale nepotvrdilo, že bol na mieste terajšieho farského (katedrálneho) kostola, kde sú zamurované dve studne. Predpoklad bol skoro správny, lebo lokalita hradu sa nachádza na terase a len niekoľko desiatok metrov od terajšieho katedrálneho (farského) kostola ku ktorému smeruje popod starú faru kamenný múr. Obytná veža Žilinského hradu je so svojimi rozmermi podobná veži na Budatínskom hrade. Historici budú musieť upresniť či hrad bol postavený skôr ako mesto alebo bol postavený zároveň s mestom. Je to starý hrad, ktorý sa viazal k samotnému mestu. Mesto totiž potrebovalo pri opevňovaní fortifikačný bod, lebo nemalo pevnosť. Pôvodná stará Žilina, alebo jedna z jej osád, sa nachádzala v priestore pri Rajčanke pri Kostole sv. Štefana kráľa. Najstaršou listinou vzťahujúcou sa na Žilinu je listina z roku 1208, ktorú vydal nitriansky župan Tomáš, kde sa spomína Žilina ako zem Žilina (latinsky terra de Selinan. Vedúci výskumu je archeológ Doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc, vedúci katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
V tomto roku, keď si pripomíname 800 rokov od prvej písomnej zmienky o Žiline, dostalo mesto dar o ktorom sa mu ani nesnívalo. Takéto archeologické pamiatky sa vo svete konzervujú na večné veky pre ďalšie generácie. Ako to bude u nás v Žiline s touto vzácnou ojedinelou historickou pamiatkou si počkáme na rozhodnutie Mesta Žilina, Krajského pamiatkového úradu v Žiline a majiteľa pozemku.

História Žilinský hrad začali stavať pravdepodobne Detrikovci, resp. Bitter, aby sa opevnil a chránil Žilinu a svoje majetky pred podobnými útokmi. Viac o histórii Žilinského hradu sa dočítate od autora Petra Šimka po kliknutí na odkaz: Žilinský hrad.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 5073

[0] Komentárov

Pridať komentár