Ulica Štôlňa — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

33/44

Ulica Štôlňa

premietanie (slideshow)
Ulica Štôlňa

Ulica Štôlňa - Výstavba obchodného centra

Mestská pamiatková rezervácia v Žiline
(Foto: 3. júna 2008)

Štôlňa, krátka slepá ulica od Farských schodov smerom k parkovaciemu domu. Vpravo sa nachádza pastoračné centrum, ktoré má byť v súvislosti s výstavbou obchodného centra zbúrané a konštrukcia z neho má byť použitá na výstavbu nového. Od Farských schodov sa pripravuje teraz prekládka inžinierskych sietí. V prvej etape sa plánuje rozšírenie parkovacích miest asi o jednu tretinu v parkovacom dome, ktorý má teraz kapacitu 425 stojísk. Parkovací dom bude slúžiť aj na nákupy v obchodnom dome, ktorý má mať interiér v orientálnom štýle. Rozšírenie parkovacích miest bude financovať Žilinská parkovacia spoločnosť, v ktorej je najväčší akcionár Mesto Žilina. V ďalšej etape budú zbúrané budovy na Farských schodoch pre výstavbu obchodného domu. Pôvodne sa uvažovalo aj so zbúraním historickej budovy starej fary, ktorú však Ministerstvo kultúry vyhlásilo 26. mája za národnú kultúrnu pamiatku. Výstavba má prebiehať v citlivom urbanistickom priestore, vo vnútri mestskej pamiatkovej rezervácii. Objekty musia byť citlivo zapracované do prostredia, aby nenarušili pôvodnú architektúru.

História: Štôlňa je starý názov pre ulicu, ktorá spájala Farské schody s Dolným valom. Nachádzala sa v hraniciach mestskej pamiatkovej rezervácie. Prevažnú časť domov zbúrali komunisti v roku 1975, ale aj predtým. V roku 1849 nebola Štolňa vedená ako samostatná ulica. Tento názov sa však vyskytoval pre pomenovanie tejto časti mesta už skôr. Názov vyjadruje odvodňovací kanál a chodbu, ktoré vybudovali v súvislosti s odvedením vôd z ochranných priekop mestského opevnenia. V roku 2006 bol postavený na týchto miestach parkovací dom a na ďalších voľných miestach sa pripravuje zástavba. V starších mapách je aj zakreslená táto krátka ulica. Z pôvodnej ulice zostal už len názov a tento úzky priestor medzi dvoma domami pri Farských schodoch, kde začínala.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 3299

[0] Komentárov

Pridať komentár