Križovatka I/60 a Komenského — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

28/33

Križovatka I/60 a Komenského

premietanie (slideshow)
Križovatka I/60 a Komenského

Mimoúrovňová križovatka cesta I/60 (Mostná ulica) a Hlinská ulica

Cesta I. triedy č. 60 – Mestský okruh číslo 1
(Foto: 9. 9. 2018)

Napravo je výjazd na Komenského ulicu z cesty I/60 (Mostná ulica) v smere od križovatky Košická a vľavo je mestská komunikácia Lichardova ulica.

Cesta I. triedy č. 60 je vedená v intraviláne mesta, v obytných častiach je zabudovaná do zeme, prípadne obohnaná umelými hlinenými valmi s porastami a protihlukovými stenami. Ponad cestu I. triedy č. 60, ktorá má v tomto úseku názov Mostná ulica, prechádza dôležitá Komenského ulica z centra smerom na Hlinskú ulicu (sídliská Hliny a Solinky). Po ulici premáva trolejbusová doprava. Z mestského okruhu (cesta I. triedy č. 60) je výjazd na Komenského ulicu a na Hlinskej ulici je výjazd a zjazd.

Mostná ulica, úsek cesty I. triedy č. 60 v Žiline, je vedená v intraviláne mesta v mestskej časti Hliny. V niektorých úsekoch je zapustená do zeme a od okolitej zástavby je oddelená protihlukovými stenami. Je mimoúrovňová s mestskými komunikáciami a chodníkmi. Za križovatkou Rondel je na ceste I. triedy č. 60 (Mostná ulica) mimoúrovňová križovatka s cestou I. triedy č. 64 na juh v smere do Prievidze. V križovatke sú mimoúrovňové nadchody a podchody pre chodcov. V ďalšom úseku nasleduje mimoúrovňové križovanie s mestskou Komenského ulicou, ktorá je významnou komunikáciou z centra na sídliská Hliny a Solinky. Po nej premáva aj trolejbusová doprava. Asi po 200 metroch je cez Mostnú ulicu z Ulice Antona Bernoláka na Nešporovu ulicu postavená lávka pre peších a cyklistov. V ďalšom úseku je mimoúrovňové križovanie s Tajovského ulicou a Bôrickou cestou. Tajovského ulica je dôležitá mestská komunikácia s trolejbusovou dopravou medzi centrom a mestskými časťami Bôrik a Solinky. Mostná ulica je ukončená križovatkou s Ulicou Vojtecha Spanyola a Ulicou vysokoškolákov.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 153

[0] Komentárov

Pridať komentár