Parná elektráreň — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/3

Parná elektráreň

premietanie (slideshow)
Parná elektráreň

Parná elektráreň – Ciachovňa elektromerov

Spoznávame Žilinu
(Foto: 22. 2. 2019)

Parnú elektráreň, ktorú postavili medzi dnešnou Ulicou republiky a Ulicou M. R. Štefánika začala so svojou trvalou prevádzkou dňa 18. februára 1908. Jej dva parné stroje s celkovým výkonom 360 konských síl a dve dynamá zabezpečovali výkon 180 kW. Ako palivo používali kamenné uhlie z ostravského revíru. Okrem toho bolo v prevádzke deväť elektromotorov s celkovým výkonom 60 konských síl. Továrne v tom čase používali ako pohonnú silu ešte parné stroje. Elektráreň prevádzkoval Žilinský elektrický závod Helios, ktorý dodával bezplatne prúd na verejné osvetlenie za právo bezplatne využívať na rozvod elektriny a právo výstavby trafostaníc všetky verejné priestranstvá v chotári Žiliny. Dňa 1. júla 1926 celý elektrárenský závod aj so zariadením a so všetkými právami a povinnosťami prevzala spoločnosť Spojené elektrárne severozápadného Slovenska, ktorá vznikla 29. septembra 1922. V rokoch 1941 – 1943 si postavili okolo parnej elektrárne na rohu dnešnej Ulice republiky a Kukučínovej ulice novú administratívnu budovu. V roku 1941, po fúzii piatich elektrárenských podnikov, vznikla nová spoločnosť Slovenské elektrárne, ktorá mala sídlo v Bratislave. V Žiline vzniklo Oblastné riaditeľstvo, ktoré sa 1. januára 1946 zmenilo na Krajské riaditeľstvo. Postupne sa podnik transformoval na rôzne typy energetických spoločností. Po decentralizácii 1. januára 1961 vznikol v Žiline nový rozvodný energetický podnik Stredoslovenské energetické závody, ako národný podnik, neskôr koncernový (1988), štátny (1990) a po transformácii 1. januára 2002 sa zmenil na spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s.. Pre zaujímavosť, v roku 1911 bolo inštalovaných 5056 žiaroviek, 52 oblúkových lámp a 335 elektromotorov. Elektrická sieť bola napájaná jednosmerným prúdom s napätím 120 V a všetky poruchy museli byť odstránené do 24 hodín. Pred elektrárňou stál takmer 30 metrov vysoký fabrický komín, ktorý po ukončení činnosti zbúrali. Účastinná spoločnosť Žilinský elektrický závod Helios vznikla v roku 1893 pod patronátom budapeštianskej úverovej banky so základným imaním 300 000 korún. Išlo o druhý závod Heliosu v Uhorsku. Objekt parnej elektrárne, ktorý neskôr využívali ako ciachovňu elektromerov, je od 13. októbra 2008 zapísaný do Zoznamu pamätihodností mesta Žilina pod číslom 5.

Zdroj: Patrik Groma, Žilinský večerník, 3. 4. 2012, č. 14, str. 21.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 151

[0] Komentárov

Pridať komentár