Ústie do rieky Rajčianky — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

114/116

Ústie do rieky Rajčianky

premietanie (slideshow)
Ústie do rieky Rajčianky

Pravdepodobné ústie časti potoka Všivák do rieky Rajčianka

Putovanie potokom Všivák od prameňa do ústia rieky Váh
(Foto: 19. 2. 2019)

Potok Všivák je zatrubnený popod celé sídlisko Solinky. V podzemí na Centrálnej ulici bolo vybudované rozdvojenie toku, z ktorého časť tečie pôvodnom koryte cez Bôrik a Staré mesto do Váhu. Ďalšia časť z potoka odteká podzemným potrubím cez Centrálnu ulicu a ústí do rieky Rajčianka. Toto rozdvojenie toku bolo vybudované pravdepodobne z ochrany vylievania zvýšených prietokov na konci terajšieho Parku Ľudovíta Štúra. Pred zatrubnením Všiváka na konci parku je umiestená bezpečnostná mreža, ktorá pri zvýšenom prietoku sa zaniesla odpadom a potok sa vylial. Dnes sa tam nachádza niekoľko mreží pred zatrubnením, kde sa zachytávajú nečistoty, a preto je riziko vybreženia potoka podstatne menšie. Počas letných mesiacov však pôvodné koryto potoka vysychá a neplní svoju úlohu. Preto by bolo potrebné upraviť rozdvojenie tak, aby odtekal do Rajčianky len povodňový prietok vody.

Potok Všivák je asi 5 km dlhý, pramení južne od mesta a takmer po celej svojej dĺžke preteká v intraviláne mesta. Na sídlisku Solinky má pravostranný prítok malého potôčika z neďalekého lesoparku Chrasť. Popod celé sídlisko Solinky je potok vedený už v potrubí. V krátkom úseku medzi Centrálnou a Bôrickou ulicou a cez Park Ľudovíta Štúra tečie po povrchu. Od konca parku na Tajovského ulici je už vedený opäť v potrubí až po ústie do rieky Váh. Na krátkom úseku na Ulici P. O. Hviezdoslava, medzi chodníkom pre peších a železnicou, vidieť asi v dĺžke dvoch metrov otvorený tok potoka.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 568

[0] Komentárov

Pridať komentár