Korzo (ulica) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

12/24

Korzo (ulica)

premietanie (slideshow)
Korzo (ulica)

Korzo (ulica) v Žiline

Mestská časť Hájik
(Foto: 28. 4. 2012)

Korzo (ulica) sa nachádza v mestskej časti Hájik. Vymedzená je na južnej strane križovatkou s Ulicou Jura Hronca a na severnej strane komunikáciou pri základnej škole. Ulica je rovná, dlhá asi 250 metrov. Na ulici sú postavené len bytové domy.

Zoznam ulíc v mestskej časti Hájik (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Baničova ulica (Baničova), Dadanova ulica (Dadanova), Essenská, Hôrecká cesta (Hôrecká cesta) – od križovatky na Hájik, Jedlíkova ulica (Jedlíkova), Kempelenova ulica (Kempelenova), Korzo (Korzo), Mikovíniho ulica (Mikovíniho), Námestie mladosti (Námestie mladosti), Petzvalova ulica (Petzvalova), Segnerova ulica (Segnerova), Slnečné námestie (Slnečné námestie), Slnečné schody (Slnečné schody), Stodolova ulica (Stodolova), Terasy (Terasy), Ulica Emanuela Fila (Emanuela Fila), Ulica Jura Hronca (Jura Hronca), Ulica Mateja Bela (Mateja Bela).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 455

[0] Komentárov

Pridať komentár