Univerzitná ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

16/17

Univerzitná ulica

premietanie (slideshow)
Univerzitná ulica

Univerzitná ulica v Žiline

Jozef Brezány, akademický sochár
(Foto: 21. 6. 2016)

Plastika sa nachádza na okraji areálu Žilinskej univerzity, neďaleko trolejbusovej zastávky Žilinská univerzita. Dielo vytvoril žilinský rodák akademický sochár Jozef Brezány (23. marec 1943, Bratislava – 21. január 2014, Žilina).

Univerzitná ulica je vymedzená križovatkou s Ulicou vysokoškolákov a križovatkou s ulicou Na Veľký Diel. Na ulici sa nachádzajú prevažne objekty Žilinskej univerzity, Výskumno-vývojové centrum SLCP a Paľova búda (Univerzitné pastoračné centrum sv. Pavla).

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí v marci 2008 zmenilo názov časti ulice a určilo nový názov ulice v meste Žilina nasledovne: Zmenil sa názov časti ulice Cesta k Paľovej búde – (úsek od kríženia ulíc pri objekte so súpisným číslom 1783 po kríženie s ulicou Na Veľký Diel) a stáva sa súčasťou ulice s novým názvom Univerzitná a určil sa nový názov Univerzitná pre ulicu, ktorá ide od kríženia z Ulice vysokoškolákov prechádza cez kríženie s ulicou Cesta k Paľovej búde a končí na krížení s ulicou Na Veľký Diel.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 533

[0] Komentárov

Pridať komentár