Slovenská vláda Vavra Šrobára — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

62/96

Slovenská vláda Vavra Šrobára

premietanie (slideshow)
Slovenská vláda Vavra Šrobára

Pamätná tabuľa venovaná úradom česko-slovenského Ministerstva s plnou správou pre Slovensko

Národná ulica v Žiline
(Foto: 30. 11. 2018)

Pamätná tabuľa sa nachádza na Národnej ulici na budove UniBanky. Koncom decembra 1918 sa do budovy Hornozemskej ministerskej expozitúry presťahovali úrady česko-slovenského Ministerstva s plnou správou pre Slovensko, z budovy Úverovej banky (Bacherovej vily) na Hodžovej ulici. Vláda Vavra Šrobára tu zotrvala do 3. feruára 1919, kedy odišla do Bratislavy. Bratislava sa tak stala definitívne hlavné mesto Slovenska. Žilina od 12. decembra 1918 do 2. februára so sídlom Ministerstva s plnou správou pre Slovensko na čele s MUDr. Vavrom Šrobárom tak bola dva mesiace hlavným mestom Slovenska.

Prvý minister a členovia prvej Slovenskej vlády v Žiline: Dr. Vavro Šrobár, prvý minister Slovenskej vlády v Žiline. Dr. M. Bella, zásobovanie, Dr. P. Blaho, referent orby, Ing. Ján Botto-Krasko, min. tajomník, Dr. Ivan Dérer, súdobníctvo, Dr. M. Ivánka, vnút. záležitosti, Ing. Štefan Jaščák, ver. práce, MUDr. Ivan Hálek, zdravotníctvo, F. Houdek, národná obrana, E. Lehotsky, sociálne poistenie, Vl. Makovický, obchod, K. A. Medvecky, r. kat. cirkev, Dr. L. Medvecky, peňažníctvo, M. Šimkovič, ev. cirkevné veci, Dr. A. Štefánek, školstvo, Kornel Stodola, železnice, pošta.

Žilina patrí k prvým mestám na Slovensku, ktoré sa prihlásili k Martinskej deklarácii (30. októbra 1918) Už 2. novembra 1918 bol na ľudovom zhromaždení v Mestskom dome zvolený šesťnásťčlenný Slovenský miestny výbor na čele so žilinským kaplánom Tomášom Ružičkom. Neskoršie prevzal aj správu mesta. Pôsobil v Žiline od roku 1921 až do svojej smrti 1947 ako farár.

Spomienky Dr. Vavra Šrobára, ministra pre správu Slovenska na príchod a pôsobenie v Žiline si prečítajte po kliknutí na odkaz: Slovenská vláda v Žiline.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 178

[0] Komentárov

Pridať komentár