Všivák na Hviezdoslavovej ulici — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

107/116

Všivák na Hviezdoslavovej ulici

premietanie (slideshow)
Všivák na Hviezdoslavovej ulici

Potok Všivák na Ulici P. O. Hviezdoslava – vyústenie toku od Sadu SNP

Putovanie potokom Všivák od prameňa do ústia rieky Váh
(Foto: 8. 2. 2019)

Potok Všivák je asi 5 km dlhý, pramení južne od mesta a takmer po celej svojej dĺžke preteká v intraviláne mesta. Na sídlisku Solinky má pravostranný prítok malého potôčika z neďalekého lesoparku Chrasť. Popod celé sídlisko Solinky je potok vedený už v potrubí. V krátkom úseku medzi Centrálnou a Bôrickou ulicou a cez Park Ľudovíta Štúra tečie po povrchu. Od konca parku na Tajovského ulici je už vedený opäť v potrubí až po ústie do rieky Váh. Na krátkom úseku na Ulici P. O. Hviezdoslava, medzi chodníkom pre peších a železnicou, vidieť asi v dĺžke dvoch metrov otvorený tok potoka.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 512

[0] Komentárov

Pridať komentár