Ruttkayova mapa — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

51/51

Ruttkayova mapa

premietanie (slideshow)
Ruttkayova mapa

Historický Framborský potok

Ruttkayova mapa
(Foto: 8. 2. 2019)

Framborský potok sa nachádza v historickej časti mesta Frambor. Jeho prameň a tok je zachytený na najstarších historických mapách mesta. Prameň bol presne určený pri výstavbe železničnej trate Žilina – Rajec. V roku 1899, keď stavali miestnu železnicu Žilina – Rajec, križoval im cestu Framborský potok. Kade tiekol popod trať vieme určiť celkom presne, bolo to v km 1.504. V roku 1899 tu bol vybudovaný 3 m široký priechod (na mapke "Útátjáró"). Trať prekonávala potok klenutým priepustom s priemerom 2 m ("Bolt. áteresz"). No a juhovýchodne máme zaznačené to najpodstatnejšie – trstinové jazierko ("nádas tó") a prameň ("forrás"). Na Ruttkayovej mape z r. 1747 vidíme dané jazierko aj s prameňom na pozemku rodu Košela, potok tečie trošku na západ, následne priberá z juhu nejaký prítok a pokračuje na sever. V 18. storočí sa vlieval do ramena Váhu, ktoré siahalo približne až po dnešnú Kragujevskú. (Spracované podľa historika dopravy Považského múzea v Žiline Mgr. Petra Šimka, PhD.)

V medzivojnovom období aj po II. svetovej vojne tam boli polia. V tejto časti pri Framborskom potoku ich obrábali aj Bulhari, ktorí zásobovali obyvateľov mesta zeleninou.
Žilina je jedným z najvýznamnejších dopravných uzlov na Slovensku. Nevyhovujúce komunikácie si vynútili vybudovanie prieťahovej cesty 1/18 cez mesto. Tá bola rozplánovaná na tri etapy. Prvá etapa prebiehala v rokoch 1974 – 1978 (križovatka Estakáda), druhá etapa v rokoch 1980 – 1983, vrátane kruhovej križovatky Rondel a tretia etapa v rokoch 1986 – 1990 od križovatky Rondel po Košickú v dĺže 3,5 km. Na mieste Framborského potoka bola budovaná zložitá viacúrovňová križovatka Estakáda. Tá sa tiež budovala po viacerých etapách. Až v roku 2000 bola ukončená stavba Estakády, zložitého mimoúrovňového dopravného uzla na severnom okraji urbanizovaného priestoru Žiliny.
Počas desaťročí bol priestor popod križovatkou Estakáda znehodnotený nelegálnymi skládkami. Historický Framborský potok bol zasypaný odpadom. Na mnohých miestach bol Framborský potok zatrubnený rozširovaním výstavby západnej priemyselnej zóny.
Poslankyňa MsZ v Žiline Iveta Martinková a Ján Rzeszoto rozhodli sa vyčistiť totálne zanedbané vyústenie a dostupné povodie historického Framborského prameňa. V sobotu 6. októbra 2018 o 9:00 – 12:00 zorganizovali brigádu a so skupinou dobrovoľníkov vyčistili vyústenie potoka a jeho povodie s dĺžkou asi 30 metrov. Zabezpečili, aby priestor pri Framborskom potoku bol monitorovaný kamerami Mestskej polície v Žiline.[ zastaviť premietanie (slideshow) ]

Kategórie
Publikované
Rozmery 899*600
Návštev 545

[0] Komentárov

Pridať komentár