Fontána v Sade na Studničkách — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

17/21

Fontána v Sade na Studničkách

premietanie (slideshow)
Fontána v Sade na Studničkách

Fontána v Sade na Studničkách

Mestská časť Staré mesto
(Foto: 10. 5. 2008)

Park je pomenovaný po miestnom historickom názve územia, kde sa nachádza. Vznikol za I. ČSR a mal viacero názvov, ktoré však nevystihovali jeho presnú polohu a boli len umelými a neprirodzenými názvami. Posledná úprava parku bola za primátora Ing. Jána Slotu, kedy boli vybudované nové lavičky, chodníky, sadová úprava a umiestnila sa tu jednoduchá fontána. Dňa 24. 9. 2010 bol v Sade na Studničkách odhalený pamätník na počesť príslušníkom vojenských táborov nútených prác, známym ako „pétepáci".

Sad na Sudničkách. Už v roku 1691 dostali žilinskí jezuiti od mesta pustý grunt pri prameni Na studničkách. Vybudovali tam rybníky. Tieto rybníky sú zaznamenané aj na mape žilinského chotára z roku 1747. Z tohto prameňa brávali Žilinčania vodu a ženy sem chodili prať bielizeň piestami. Prameň v tejto lokalite sa využíva dodnes. Elektrické čerpadlá z tohto výdatného prameňa čerpajú do mestského vodovodu 30 litrov vody za sekundu. Park v oblasti Studničiek vznikol na začiatku 20. storočia. V bezprostrednej blízkosti sú lokality Na stave a Rybníky, ktoré sú dôkazom toho, že tu v minulosti naozaj boli rybníky. Obe lokality sa premietli aj do súčasných názvov ulíc. Tieto ulice si zachovali od 18. storočia až dodnes svoje pomenovanie. Názvy nezmenili ani maďarizačné úsilia ani komunistický totalitný režim. Dnešné ulice sú už však v dôsledku asanácií podstatne kratšie.

Zdroj: Prikryl, Ľ., Štanský, P.: "mesto Žilina", Žilina: Regionálna a rozvojová agentúra, 1997, s. 92 a 93.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 152

[0] Komentárov

Pridať komentár