Fontána na Námestí mladosti — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

23/23

Fontána na Námestí mladosti

premietanie (slideshow)
Fontána na Námestí mladosti

Fontána na Námestí mladosti v Žiline

Mestská časť Hájik
(Foto: 7. 8. 2016)

Slnečné schody (ulica) sa nachádzajú asi uprostred mestskej časti Hájik. V skutočnosti ide o pešiu zónu vymedzenú Ulicou Mateja Bela a Námestím mladosti. Slnečné schody prešli rozsiahlou rekonštrukciou. Boli tu vybudované sústavy schodísk a rámp, pomocou ktorých sú navzájom prepojené všetky okolité objekty a časti územia. Na terasách schodísk sú vybudované lavičky a osvetlenie. Na Námestí mladosti pribudla navyše sústava štyroch malých fontán. Okrem samotnej stavby bolo vysadených 30 stromov a 987 kríkov. Autorom projektu je Ing. arch. Ľubomír Kružel. Slnečné schody odovzdali do užívania verejnosti 6. 5. 2016 primátor mesta Igor Choma, prednosta Mestského úradu v Žiline Igor Liška, poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline Ján Ničík a Ľuboš Plešinger a autor projektu Ľubomír Kružel.
Fontána je v upravenej pochôdznej ploche pozdĺžneho tvaru v osi so zamrežovaným vtokovým žľabom v šírke 0,15 m. Vo vnútri plochy sú štyri štvorcové otvory 0,4 x 0,4 m. Vstup do akumulačnej nádrže vody a šachty strojovne je cez liatinový poklop s rozmermi 0,6 x 0,6 m. Plastová strojovňa má rozmery 1,45 x 1,35 m, nádrž na vodu 1,35 x 0,6 m. Výška šachty 1,82 m. Voda z akumulačnej nádrže s objemom 0,9 m3 je po prefiltrovaní čerpadlom prečerpaná potrubím k štyrom tryskám. Trysky chrlia vodu do štvorca, vždy usmernené na vedľajšiu mrežu. Chod čerpadla je blokovaný proti chodu na sucho. Voda do systému je doplňovaná z verejného vodovodu. Fontána je v správe mesta.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 142

[0] Komentárov

Pridať komentár