Interiér kaplnky na cintoríne — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

24/68

Interiér kaplnky na cintoríne

premietanie (slideshow)
Interiér kaplnky na cintoríne

Interiér Kaplnky sv. Magdalény na Starom cintoríne v Žiline (býv. Kaplnka Panny Márie Loretánskej)

Starý cintorín v Žiline
(Foto: 24. 1. 2019)

Na Starom cintoríne uprostred hrobov nachádza sa kaplnka zo začiatku 18. storočia z obdobia, kedy vznikol cintorín. Do tejto kaplnky doniesol z Ríma Andrej Muško z Diviny v roku 1719 obraz Blahoslavenej Panny Márie Lauretánskej. Na čelnej strane kaplnky bol ešte koncom 20. storočia latinský nápis:

„SENATUS AC POPULUS PRIVILIGATE CIVITATIS SOLNENSIS“
„Senát a obyvateľstvo slobodného mesta Žilina.“


Pokiaľ nestál na cintoríne dom smútku, tak sa do nej pred pohrebom odkladali rakvy. V roku 1989 kaplnku čiastočne opravili, dnes je však úplne prázdna. Slúžila aj na odkladanie náradia hrobárov, neskoršie sa tam schádzali bezdomovci a drogovo závislí. Kaplnka je uzatvorená, značne poškodená a na vežičke už chýba kovový kríž. V novembri 2017 boli vo vežičke objavené dva zvony. V januári 2018 bola kaplnka zapísaná do registra nehnuteľností a mesto Žilina sa stalo jej vlastníkom. Následne prvý zástupca primátora mesta Žilina Patrik Groma a prednosta MsÚ Igor Liška spoločne osadili na ňu súpisné číslo 8896. Koncom roka 2018 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vyhlásil Kaplnku sv. Mag­dalény za národnú kultúr­nu pamiatku. Radnica plánuje kaplnku po reštaurátorskom a archeologickom výskume v čo najkratšom čase zrekonštruovať.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 369

[0] Komentárov

Pridať komentár