Lipa veľkolistá — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

8/25

Lipa veľkolistá

premietanie (slideshow)
Lipa veľkolistá

Lipa veľkolistá – Tilia platyphylos

Považské múzeum v Žiline
(Foto: 22. 1. 2019)

Lipa veľkolistá (Tilia platyphylos) je najmohutnejšia a najstaršia drevina v parku. Kvitne v júni, asi o dva týždne skôr ako lipa malolistá. Vek tohto stromu sa odhaduje na 350 rokov. Obvod kmeňa je 620 cm a výška 27 metrov.

Anglický park na sútoku rieky Kysuce s Váhom bol založený v polovici 19. stor. Do roku 1945 bol udržiavaný, a potom začal pustnúť. Niektoré jedince sa zachovali až do dnešných čias. Z domácich jedincov postupne odumierajú mohutné jedince topoľov čiernych, ktoré boli dominantné v parku, hlavne na brehoch Váhu a Kysuce. Pekné jedince lipy malolistej oproti bráne do nádvoria hradu tvoria aleju. Krásne javory horské sa nachádzajú v južnej časti parku a v strede a severnej časti parku sú jedince buka lesného vo forme previsnutej a červenolistej. Veľmi zaujímavým cudzokrajným stromom je platan javorolistý. Obvod kmeňa najväčšieho jedinca je 6,03 metra a výška 27 metrov. Niektoré stromy majú viac ako 300 rokov a platany majú úctyhodnú výšku do 30 m. V rokoch 2009 – 2010 bol park rekonštruovaný v pôvodnom anglickom prírodno-krajinárskom slohu. Vstup do parku je bezplatný.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 63

[0] Komentárov

Pridať komentár