Továreň Hungária v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/37

Továreň Hungária v Žiline

premietanie (slideshow)
Továreň Hungária v Žiline

Továreň Hungária v Žiline

Továreň na výrobu kyseliny sírovej, umelých hnojív a chemických produktov
(Foto: 28. 5. 2008)

Pôvodný objekt, jediný zachovalý z roku 1890 z chemickej fabriky Hungária v Žiline. Vo vnútri budovy sa zachovali časti výrobných zariadení z tohto obdobia. Posledný zachovalý objekt, ktorý by mohol byť vyhlásený ako technická pamiatka, má byť asanovaný.
V roku 1890 založila uhorská Obchodná banka Uhorskú všeobecnú účastinnú spoločnosť na výrobu kyseliny sírovej, umelých hnojív a chemických produktov (ľudovo zvaná Hungária) so sídlom v Budapešti. Odkúpila aj bane pyritu v Smolníku. Potrebovala však vhodnú lokalitu na spracúvanie tejto suroviny, ktorú našla v Žiline, najmä vďaka výbornému železničnému spojeniu. V roku 1882 tu začala stavať továreň na nezastavanom priestore na Závaží, východne od budov kolónie Košicko-bohumínskej železnice (na maďarských mapách Kénsav és műtrágya gyár). Výroba v továrni začala v r. 1893. Od začiatku sa v nej vyrábali všetky minerálne hnojivá používané v poľnohospodárstve, hlavne superfosfát. Hungária patrila medzi najväčšie závody svojho druhu a už v r. 1897 sa stala členom novoutvoreného kartelu závodov na výrobu umelých hnojív, ktorý úplne ovládol rakúsko-uhorský trh. Mimo Rakúsko-Uhorska sa produkty Hungárie nevyvážali. V roku 1900 závod zrekonštruovali a pristavili k nemu budovu na výrobu anhydritu. V nasledujúcich rokoch tu začala výroba modrej skalice, kyseliny soľnej a iných produktov.
V roku 1912 továreň postihol požiar. Nasledovala rekonštrukcia, pri ktorej závod rozšírili o nové výrobne. V závode v prvých desaťročiach pracovalo 120 – 150 zamestnancov, v roku 1914 až 250.
Továreň prosperovala aj v nasledujúcich obdobiach. Výroba bola rozšírená na prelome 50. – 60. rokov, kedy závod niesol názov Chemické závody W. Piecka (W. Pieck – prezident Nemeckej demokratickej republiky v rokoch 1949 – 1960). Po kritike stalinizmu a Stalinových prisluhovačov závod premenovali na Považské chemické závody (PCHZ). V roku 1975 tu nachádzalo prácu až 1600 zamestnancov. (Pozn.: Objekt bol asanovaný v roku 2012.)

Text Peter Šimko, historik Považského múzea v Žiline.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 3550

[0] Komentárov

Pridať komentár