Sídlo slovenskej vlády — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

24/37

Sídlo slovenskej vlády

premietanie (slideshow)
Sídlo slovenskej vlády

Sídlo prvej slovenskej vlády Vavra Šrobára v Žiline

(Foto: 9. 7. 2006)

História budovy: Uhorský kráľovský okresný súd bol postavený po roku 1900. Táto honosná budova bola prenajatá uhorskému štátu na umiestenie Okresného súdu v Žiline. Po roku 1918 v budove sídlil opäť okresný súd, ktorý sa odsťahoval v roku 1935 do terajšej budovy. Táto honosná budova, v ktorej predávali nábytok, bola komunistami znehodnotená. Prízemie znehodnotili vybúraním a umiestením výkladných skríň. Po roku 1989 tam sídlila Poľnobanka a teraz je budova sídlom UniBanky. Budova je po rekonštrukcii opäť v plnej kráse. Koncom decembra 1918 sa do budovy Hornozemskej ministerskej expozitúry presťahovali úrady česko-slovenského Ministerstva s plnou správou pre Slovensko, z budovy Úverovej banky. Vláda Vavra Šrobára tu zotrvala do 3. februára 1919, kedy odišla do Bratislavy. Bratislava sa tak stala definitívne hlavné mesto Slovenska. Na budove je pamätná tabuľa, ktorá oznamuje, že v budove sídlila prvá slovenská vláda pod vedením Vávra Šrobára.

Prvá slovenská vláda v Žiline. Po porážke maďarského vojska pri Kotešovej 6. decembra 1918 vstúpilo 7. decembra 1918 do Žiliny česko-slovenské vojsko. Táto skutočnosť rozhodla o tom, že od 12. decembra 1918 do 2. februára 1919 sa Žilina stala sídlom Ministerstva s plnou správou pre Slovensko na čele s MUDr. Vavrom Šrobárom, a tým na dva mesiace hlavným mestom Slovenska.

Prvý minister a členovia prvej Slovenskej vlády v Žiline: Dr. Vavro Šrobár, prvý minister Slovenskej vlády v Žiline. Dr. M. Bella, zásobovanie, Dr. P. Blaho, referent orby, Ing. Ján Botto-Krasko, min. tajomník, Dr. Ivan Dérer, súdobníctvo, Dr. M. Ivánka, vnút. záležitosti, Ing. Štefan Jaščák, ver. práce, MUDr. Ivan Hálek, zdravotníctvo, F. Houdek, národná obrana, E. Lehotsky, sociálne poistenie, Vl. Makovický, obchod, K. A. Medvecky, r. kat. cirkev, Dr. L. Medvecky, peňažníctvo, M. Šimkovič, ev. cirkevné veci, Dr. A. Štefánek, školstvo, Kornel Stodola, železnice, pošta.

Na budove je umiestená pamätná tabuľa Ministerstva s plnou správou pre Slovensko a na bývalej sokolovni je pamätná tabuľa česko-slovenských legionárov. Viac informácií o pôsobení Prvej slovenskej vlády v Žiline sa dozviete z článku Žilinského večerníka po kliknutí na odkaz: Prvá slovenská vláda v Žiline. Spomienky Dr. Vavra Šrobára, ministra pre správu Slovenska na príchod a pôsobenie v Žiline si prečítajte po kliknutí na odkaz: Slovenská vláda v Žiline.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 2805

[0] Komentárov

Pridať komentár