Štôlňa (ulica) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Žilina Gallery » Fotogaléria mesta Žiliny
101/421

Štôlňa (ulica)

premietanie (slideshow)
Štôlňa (ulica)

Štôlňa (ulica) v Žiline

Mestská pamiatková rezervácia Žilina
(Foto: 7. 8. 2018)

Štôlňa (ulica) je starý názov pre ulicu, ktorá spájala Farské schody s Dolným valom. Nachádzala sa v hraniciach mestskej pamiatkovej rezervácie. Prevažnú časť domov zbúrali komunisti v roku 1975, niektoré už predtým. V roku 1849 nebola Štôlňa vedená ako samostatná ulica. Tento názov sa však vyskytoval pre pomenovanie tejto časti mesta už skôr. Názov vyjadruje odvodňovací kanál a chodbu, ktoré vybudovali v súvislosti s odvedením vôd z ochranných priekop mestského opevnenia. V roku 2006 bol postavený na týchto miestach parkovací dom a na ďalších voľných miestach pribudla zástavba obchodného centra. V starších mapách je aj zakreslená táto krátka ulica. Z pôvodnej ulice zostal už len názov a tento úzky priestor medzi dvoma domami pri Farských schodoch, kde začínala.

Farské schody v mestskej pamiatkovej rezervácii s priľahlými budovami spolu s balustrádou a žilinskými dominantami vežou farského Kostola Najsvätejšej Trojice a Burianovou vežou, tvorili nezabudnuteľnú panorámu pre Žilinčanov a návštevníkov mesta. Malebnosťou, okrem objektov historickej starej fary a malých obchodíkov od architekta Scheera, vynikal objekt bývalej "palacinkárne" s malým dvorom a jedným stromom, ktorý mnohí prirovnávali k romantickému zátišiu na Nerudovej ulici v Prahe.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 133

[0] Komentárov