Dolný val (ulica) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Žilina Gallery » Fotogaléria mesta Žiliny
97/421

Dolný val (ulica)

premietanie (slideshow)
Dolný val (ulica)

Dolný val (ulica) v Žiline

Mestská pamiatková rezervácia Žilina
(Foto: 7. 8. 2018)

Dolný val patrí k neodmysliteľnej súčasti mestského jadra. Názov val – Horný i Dolný – vznikol podľa opevnenia, ktoré obkolesovalo mesto od 15. storočia a spolu s Hornou a Dolnou bránou ochraňovali mesto a umožňovali výber mýtnych poplatkov. Názov je nemeckého pôvodu, rovnako ako názov šance, ktorý sa tiež používal na pomenovanie obnovených mestských hradieb v roku 1708, ktoré vybudovali na príkaz cisárskeho generála Ladislava EBERGÉNYIHO počas stavovských povstaní. Tieto šance – valy – v roku 1712 odstránili a po ich zasypaní tu vystavili prízemné domy, zväčša už asanované. Po postupnom zasypaní priekop pod týmito valmi i tu postavili domy. Dolný val a Horný val sú dnes ulicami, ktoré úplne obkolesujú mestské jadro. Dolný val sa začína na Vurumovej ulici a končí sa Farskou uličkou pri budove starej fary.

Zdroj: Prikryl, Ľ., Štanský, P.: "mesto Žilina", Žilina: Regionálna a rozvojová agentúra, 1997, s. 37.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 105

[0] Komentárov