Národná ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

9/137

Národná ulica

premietanie (slideshow)
Národná ulica

Národná ulica v Žiline

Mestská časť Staré mesto
(Foto: 7. 8. 2018)

Národná ulica smerom k železničnej stanici od Námestia Andreja Hlinku. Pešia zóna na Národnej ulici bola po vylúčení osobnej dopravy v roku 1970 prvou vybudovanou pešou zónou na Slovensku. Ulica tvorí najrýchlejšiu pešiu spojnicu od železničnej stanice s historickým jadrom mesta. Národná ulica vznikla na konci 19. a na začiatku 20. storočia ako spojnica stanice Košicko-bohumínskej železnice s mestom. Na oboch stranách ulice boli postavené súkromné domy, ktoré mali na prízemí obchody. Ulica počas celého obdobia mala charakter obchodnej ulice. Na ulici sa nachádza niekoľko významných stavieb. Najvýznamnejšia ulica mesta mala počas svojej existencie niekoľko názvov: Železničná ulica, Ľudovíta Kossutha, Masarykova ulica, Hlinkova ulica, Ulica SNP a napokon Národná ulica.

Igor Choma, primátor mesta Žilina slávnostne odovzdal do užívania Národnú ulicu 23. 9. 2013 širokej verejnosti. Išlo v poradí o druhú rozsiahlu rekonštrukciu po roku 1992. Prvá rekonštrukcia Národnej ulice sa začala 16. marca 1992 a skončila 10. novembra 1992. Vymenený bol asfaltový povrch s chodníkmi pre peších, obrubníky, zastarané inžinierske siete. Začalo platiť nariadenie zákazu vjazdu áut nad 5 ton na novovybudovanú dlažbu. Náklady na rekonštrukciu dosiahli asi 400 tisíc € (12 miliónov Kčs). Národná ulica sa stala v tom čase najkrajšou pešou zónou na Slovensku.

Jednou z prvých úloh novozvoleného primátora Ing. Jána Slotu bola náročná rekonštrukcia Národnej ulice. Hoci bola z ulice vylúčená doprava, jej stav bol z rokov uzatvorenia dopravy. Asfaltový povrch s chodníkmi pre peších, obrubníky, zastaralé inžinierske siete. Náročné rekonštrukčné práce začali 16. marca 1992 a boli ukončené 16. novembra 1992. Náklady na rekonštrukciu boli vo výške asi 12 miliónov Kčs (400 tis. €). Národná ulica sa v tom čase stala najkrajšou pešou zónou na Slovensku a bola príkladom aj iným mestám na budovanie a obnovovanie peších zón.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 39

[0] Komentárov

Pridať komentár