Škoda 31 Tr SOR ev. č. 257 — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

31/38

Škoda 31 Tr SOR ev. č. 257

premietanie (slideshow)
Škoda 31 Tr SOR ev. č. 257

Trolejbus Škoda 31 Tr SOR ev. č. 257

Dopravný podnik mesta Žiliny
(Foto: 2. 8. 2018)

Trolejbus Škoda 31 Tr SOR ev. č. 257 na linke č. 14 stojí na zastávke Jaseňová smerom do centra. Trolejbus bol vyrobený v roku 2012, do premávky zaradený 20. 12. 2012.

Dňa 20. 12. 2012 bolo v areáli DPMŽ slávnostne odovzdaných 10 nových nízkopodlahových trolejbusov. Mesto Žilina zakúpilo sedem nízkopodlahových kĺbových trolejbusov typu Škoda 31 Tr SOR a tri krátke trolejbusy typu Škoda 30 Tr SOR. Nízkopodlahové trolejbusy Škoda 31 Tr SOR a Škoda 30 Tr SOR sú vyrábané v spolupráci firiem Škoda Electric (elektrická výzbroj a kompletizácia) a SOR Libchavy, ktorý dodáva karosérie. Mesto Žilina týmto obnovilo a posilnilo vozidlový park Dopravného podniku mesta Žiliny. Slávnosti sa zúčastnili Ing. Igor Choma, primátor Mesta Žilina, Ing. Juraj Blanár, predseda ŽSK, Ing. Ján Barienčík, PhD., riaditeľ DPMŽ a Ing. Karel Majer, riaditeľ divízie Pohony a trolejbusy ŠKODA ELECTRIC a. s. Plzeň.

Dňa 14. 1. 2014 bolo na obratisku Jaseňová na sídlisku Solinky odovzdaných ďalších 5 nových vozidiel – 4 kusy celonízkopodlahových trolejbusov ŠKODA 30Tr dĺžky 12 metrov (evidenčné čísla 261 – 264) a 1 kus trolejbusa ŠKODA 31Tr dĺžky 18 m (evidenčné číslo 265).

Trolejbus Škoda 31 Tr SOR plne nízkopodlahový päť dverový kĺbový trolejbus. Dĺžka vozidla je 18 m. Elektrická výzbroj je uložená v kontajneri na streche vozidla. Má zabudovaný jeden asynchronný trakčný motor. Mikroprocesorovo riadený napäťový striedač s možnosťou rekuperácie výrazne znižuje energetickú náročnosť na prevádzku vozidla a náklady na údržbu. Trolejbusy okrem Žiliny premávajú v Prešove a Hradci Králové. DPMŽ zakúpil sedem trolejbusov tohto typu, sú v mestských farbách a majú pridelené evidenčné čísla 251 - 257.
Základné údaje: Dĺžka 18 750 mm, šírka 2550 mm, hmotnosť 16 000 kg, výška podlahy 360 mm/400 mm, výška 3400 mm, počet dverí 5, max. rýchlosť 65 km/h, motor 1 ks Škoda 2 ML3846 K/6, asynchrónny, 6-pólový, externé chladenie, výkon motora 250 kW, elektrická výzbroj Škoda BlueDrive, IGBT prvky, mikroprocesorom riadený napäťový menič s rekuperáciou, pracovné napätie 600 / 750 V DC. Počet miest na sedenie 50 + 2 sklopné sedadlá + 1, počet miest na státie 116, celkový počet miest 166 + 1.

Samoobslužné otváranie dverí. Na nových typoch trolejbusov, ktoré sú v prevádzke od 20. 12. 2012, je aktivovaná funkcia samoobslužného otvárania dverí. Samoobslužné otváranie dverí znamená, že si cestujúci sám predvolí dvere, ktoré mu majú byť otvorené, a to stlačením príslušného tlačidla. Takéto predvolenie môže byť uskutočnené zvonku po príchode vozidla na zastávku alebo vnútri vozidla pred príchodom na zastávku. Po príchode na zastávku, vodič aktivuje samoobslužné otváranie a následne sa otvoria iba tie dvere na vozidle, na ktorých si cestujúci o to požiadal. Samoobslužné otváranie dverí je zatiaľ aktivované iba na nových nízkopodlahových trolejbusoch Škoda 30Tr SOR a Škoda 31Tr SOR.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 312

[0] Komentárov

Pridať komentár