Považské chemické závody, a.s. — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/9

Považské chemické závody, a.s.

premietanie (slideshow)
Považské chemické závody, a.s.

Považské chemické závody, a. s. Žilina

Považské chemické závody, a. s. je zrušená od 20. 2. 2018
(Foto: 15. 5. 2008)

Považské chemické závody, a.s., M. R. Štefánika 71, 010 39 Žilina.

Považské chemické závody, a. s., Štefánikova 71, 010 01 Žilina. Orientujú svoj výrobný program na niektoré vybrané chemicky čisté látky, napr. kyselinu sírovú. Medzi hlavné výrobné produkty však možno zaradiť aj kaprolaktán, metylmetakrylát, blokový a susperzný polymetylmetakrylát. V podniku sa vyrábajú aj výrobky spotrebného charakteru (plastové okná, drezy, kuchynské zariadenia).

Rozhodnutím Ministra hospodárstva SR č. 121, zo dňa 9. 9. 1996 bol zrušený š. p. Považské chemické závody Žilina dňom 30. 9. 1996 s tým, že všetok majetok zrušeného štátneho podniku v súlade so schváleným privatizačným projektom prechádza na Fond národného majetku SR, ktorý dňa 1. 10. 1996 uskutoční priamy predaj majetku štátneho podniku spoločnosti ŽILCHEM, a. s. so sídlom v Žiline. Na základe uvedenej skutočnosti a súhlasu správcu dane v zmysle § 33 zák. č. 511/92 Zb. sa Považské chemické závody, š. p. Žilina, so sídlom M. R. Štefánika 71 dňom 30. 9. 1996 z obchodného registra v y m a z ú v a .Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 20524

[0] Komentárov

Pridať komentár