Súsošie sv. Cyrila a Metoda — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

6/6

Súsošie sv. Cyrila a Metoda

premietanie (slideshow)
Súsošie sv. Cyrila a Metoda

Súsošie sv. Cyrila a Metoda – The Statue of st. Cyrill and Methodeus

Akademický sochár Ladislav Berák
(Foto: 7. 7. 2013)

Priestor pod farským kostolom bol upravený v rokoch 1941 – 1944. podľa projektov Otta Reichnera. Na prvom stupni balustrády s peknou parkovou úpravou sa nachádza súsošie sv. Cyrila a Metoda. Súsošie slávnostne odhalil primátor Žiliny Ján Slota 20. 12. 2000. Slávnosti sa zúčastnili poslanci NR SR, predseda Matice slovenskej Jozef Markuš, vyslanec diecézneho biskupa Jána Chryzostoma kardinála Korca - pomocný biskup nitrianskej diecézy Marián Chovanec a občania Žiliny. Autor súsošia je majster akademický sochár Ladislav Berák. Súsošie je z bronzu, vysoké 4 m a stojí na podstavci obloženom fialovou žulou. Na podstavci súsošia je nápis:

"Pamätník venovalo mesto Žilina z vďačnosti svätým apoštolom rovným Cyrilovi a Metodovi,
ako trvalú pripomienku ich požehnaného diela zvestovania Božieho slova našim predkom,
ako základu duchovného a mravného povznesenia, kresťanského a národného povedomia
našich predkov, ale i nás, našich súčasníkov i nasledovníkov.
Roku Pána 2000 Ján Slota, primátor mesta Žilina."
Kategórie
Publikované
Rozmery 900*600
Návštev 327

[0] Komentárov

Pridať komentár