Staré trhovisko — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/25

Staré trhovisko

premietanie (slideshow)
Staré trhovisko

Staré trhovisko v Žiline

Zdemontované predajné stoly na Starom trhovisku
(Foto: 19. 8. 2018)

Staré trhovisko sa nachádza v juhozápadnej časti historického jadra Žiliny. Pôvodne na týchto miestach bola zástavba. Priamo cez trhovisko prechádza ulica Horný val. Trhovisko je ohraničené ulicami Na priekope a J. M. Geromettu. Po roku 1989, kedy bolo založené nové trhovisko, na rozlíšenie sa začal používať názov "staré trhovisko".
V januári 2018 časť Starého trhoviska zdemontovali. Druhá polovica zostane ako trhovisko, ktoré majiteľ zrevitalizuje. Mesto Žilina má záujem o odkúpenie 465 m2 pozemkov, ktoré vlastnia viacerí spolumajitelia. Za pozemky ponúklo sumu 420 eur za 1 m2.
Vlastníci pozemkov sa však rozhodli predať svoj podiel súkromnej spoločnosti DOXX, ktorá im ponúkla vyššiu výkupnú cenu za meter štvorcový ako schválili poslanci MsZ.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 248

[0] Komentárov

Pridať komentár