Evanjelický kostol — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

69/74

Evanjelický kostol

premietanie (slideshow)
Evanjelický kostol

Ulica Martina Rázusa

Začiatok Ul. Martina Rázusa od Nám. Žilinskej synody
(Foto: 10. 6. 2006)

Ulica Martina Rázusa je dlhá 900 metrov a je ohraničená ulicami Veľká okružná a Priemyselná. Po postavení prieťahu mestom cesta I/18 sa stala cesta dopravne nepriechodná. Pri starom cintoríne bola vybudovaná ponad štvorprúdovú komunikáciu a železnicu lávka pre peších a cyklistov. Vedľa ulice je postavený starý cintorín a dom smútku. Na ulici sú postavené významné obytné, cirkevné a priemyselné objekty. Najvýznamnejšia stavba je evanjelický kostol postavený v rokoch 1935 – 1936 od architekta Milana Michala Harminca. Od 15. 2. 2010 je už kostol s popisným číslom na Nám. Žilinskej synody.

Evanjelický kostol je architektonickou pýchou Žiliny. Je to typická stavba od významného architekta Milana Michala Harminca. Hlavná loď slúži pre cirkevné obrady a vedľajšia, oddelená presklením, je zasadacou sieňou. Postavený bol počas pôsobenia farára (neskoršie biskup) Fedora F. Ruppeldta v rokoch 1935 – 1936. Základný kameň bol položený 16. septembra 1935 a už o rok neskôr 11. októbra 1936 bol chrám Boží posvätený. Dnes je kostol národnou kultúrnou pamiatkou.

Námestie Žilinskej synody je vymedzené Gymnáziom Veľká okružná, jazykovou školou, rohmi blokov obytných domov na Legionárskej ulici a Kostolom evanjelickej cirkvi. Popisné číslo s názvom námestia majú len dve budovy – evanjelický kostol popisné číslo jeden a fara číslo dva. Nové Námestie Žilinskej synody bolo schválené na 26. zasadnutí MsZ v Žiline dňa 15. február 2010. Námestie dostalo názov pri príležitosti 400. výročia Žilinskej synody (r. 1610), ktorá sa konala v terajšom rímskokatolíckom farskom kostole pod záštitou palatína Juraja Turza.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 2596

[1] Komentárov

lonka - Štvrtok 03 Máj 2012 16:52

nemate tu o tom nic viac
Pridať komentár