Kostolná ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/6

Kostolná ulica

premietanie (slideshow)
Kostolná ulica

Kostolná ulica v Zástraní

Mestská časť Zástranie
(Foto: 17. 11. 2018)

Kostolná ulica sa nachádza juhozápadne od starej časti obce. Je vymedzená od križovatky s ulicou Na chotári po križovatku s Ulicou Jána Mičicu. V minulosti mala názov Vrchná. Ulica je rovná, dlhá asi 600 metrov. Postavené sú na nej len rodinné domy. Pomenovaná je podľa farského kostola, ktorý je postavený neďaleko. Na križovatke ulíc Kostolná, Jána Mičicu a Na vráta je postavená Kaplnka Panny Márie. Na kaplnke je napísaný text: "Ku cti Panny Márii postavili veriaci v r. 1948."

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom 33. zasadnutí 16. decembra 2013 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvov ulíc v meste Žilina – v mestskej časti Zástranie (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov):
Belajov dvor (Belajov dvor), Brodňanov dvor (Brodňanov dvor), Do Magúr (Do Magúr), Do toboliny (Do toboliny), Hore humnami (Hore humnami), Jaššov dvor (Jaššov dvor), Kostolná ulica (Kostolná), Kožov dvor (Kožov dvor), Kubov dvor (Kubov dvor), Kultúrna ulica (Kultúrna), Medzi plotmi (Medzi plotmi), Na chotári (Na chotári), Na skotni (Na skotni), Na Straník (Na Straník), Na vráta (Na vráta), Ondráškov dvor (Ondráškov dvor), Pod cintorínom (Pod cintorínom), Stará dedina (Stará dedina), Škorvánkov dvor (Škorvánkov dvor), Ulica Jána Mičicu (Jána Mičicu).

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 285

[0] Komentárov

Pridať komentár