Kultúrna ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/10

Kultúrna ulica

premietanie (slideshow)
Kultúrna ulica

Kultúrna ulica v Zástraní

Mestská časť Zástranie
(Foto: 17. 11. 2018)

Kultúrna ulica v mestskej časti Zástranie je vymedzená križovatkou s ulicou Na chotári a križovatkou s ulicou Hore humnami. V minulosti mala názov Spodná. Ulica je dlhá asi 600 metrov. Na ulici okrem rodinných domov je postavený kultúrny dom, materská škola a domov sociálnych služieb. Po ulici premáva mestská hromadná doprava – linka č. 27.

Zoznam ulíc v mestskej časti Zástranie (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Belajov dvor (Belajov dvor), Brodňanov dvor (Brodňanov dvor), Do Magúr (Do Magúr), Do toboliny (Do toboliny), Hore humnami (Hore humnami), Jaššov dvor (Jaššov dvor), Kostolná ulica (Kostolná), Kožov dvor (Kožov dvor), Kubov dvor (Kubov dvor), Kultúrna ulica (Kultúrna), Medzi plotmi (Medzi plotmi), Na chotári (Na chotári), Na skotni (Na skotni), Na Straník (Na Straník), Na vráta (Na vráta), Ondráškov dvor (Ondráškov dvor), Pod cintorínom (Pod cintorínom), Stará dedina (Stará dedina), Škorvánkov dvor (Škorvánkov dvor), Ulica Jána Mičicu (Jána Mičicu).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015. Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 299

[0] Komentárov

Pridať komentár