BLOK H9a a 49b — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

83/145

BLOK H9a a 49b

premietanie (slideshow)
BLOK H9a a 49b

Sídlisko Hájik - Bytový dom s technickou vybavenosťou BLOK H9a 40 b.j. a 49b 26 b.j. Žilina-Hájik 2. stavba

(Foto: 12. mája 2008)

Názov stavby: Bytový dom s technickou vybavenosťou BLOK H9a 40 b.j. a 49b 26 b.j. Žilina-Hájik 2. stavba. Investor: Mesto Žilina. Zhotoviteľ: Slovpanel a.s. Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina. Stavbyvedúci: Ing. Vladimír Rybárik. Gen. projektant: Ing. arch. Ľubomír Kružel. Termín: začiatok výstavby 15.3.2008 a ukončenie stavby 30.11.2008.
Výstavba prebieha na Petzvalovej ulici vedľa Kaplnky Božieho milosrdenstva. Investor stavby je Mesto Žilina, pre ktoré sa majú postaviť dva obytné bloky - jeden 40 byt. jednotiek a druhý 26. byt. jednotiek.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1853

[1] Komentárov

Obyvateľ - Streda 21 Máj 2008 18:06

Stavebný úrad Žilina odporúča budúcim obyvateľom týchto blokov parkovať na ulici Kempelenovej, lebo nebol schopný ani ochotný v rámci svojich kompetencíí donútiť investora (mesto)spolu s výstavbou bytov realizovať aj predpísaný počet parkovacích miest(66)v zmysle zákona.Obyvatelia z okolia sa môžu tešiť na peknú tlačenicu. Vďaka Vám, drahý Ing.arch.Kružel a taktiež celý Stavebný úrad.
P.S. Kam zmizli tie tri predošlé kritické komentáre, ktoré zjavne niekomu nevoňali?
Pridať komentár