Neologická synagóga v Lučenci — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

42/42

Neologická synagóga v Lučenci

premietanie (slideshow)
Neologická synagóga v Lučenci

Židovské kultúrne dedičstvo na Slovensku

Neologická synagóga v Lučenci
(Foto: 5. 11. 2018)

Priestory obnovenej synagógy v Lučenci privítali 5. novembra 2018 štvrtý ročník konferencie Židovské kultúrne dedičstvo na Slovensku. Viac ako 80 prítomných si pripomenulo okrúhle výročie Krištáľovej noci, ale aj množstvo informácií o súčasnom stave židovských pamiatok na Slovensku. Pracovnej časti podujatia však predchádzal slávnostný úvod.
Po vstupných prejavoch predsedu UZŽNO Igora Rintela, primátorky Lučenca Alexandry Pivkovej, predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Luntera a rabína Mišu Kapustina nasledoval slávnostný akt udelenia Ceny Eugena Bárkánya a Plakety Eugena Bárkánya. Týmto spôsobom sa židovská komunita usiluje aspoň symbolicky oceniť nezištnú prácu na záchrane nášho kultúrneho dedičstva.
Cenu Eugena Bárkánya na rok 2018 komisia udelila Nore Baráthovej a Mikulášovi Liptákovi za dlhodobé všestranné aktivity so židovskou tematikou v Kežmarku a okolí. Komisia zároveň rozhodla o udelení troch Plakiet. Získali ich (v abecednom poradí) Vladimír Andráš za dlhoročnú systematickú dokumentáciu židovskej komunity v obci Batizovce, doklady o pôsobení záchrancu – evanjelického farára Ondreja Šimeka a ďalšie aktivity; V prípade Jozefa Feilera komisia vzala do úvahy jeho početné a rozmanité aktivity v prospech židovskej komunity v Žiline, jej propagáciu v majoritnom prostredí, ako aj dokumentáciu židovských cintorínov;
Ocenenie Slovenskej národnej galérie zohľadnilo opakovaný príspevok tejto inštitúcie k prezentácii židovského kultúrneho dedičstva. Konkrétne sa jednalo o výstavný projekt Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta (2018). Komisia ale prihliadla aj na výstavné projekty Leopold Horovitz Stratený – nájdený vo Východoslovenskom múzeu Košice (2017 – 2018); Sen × skutočnosť. Umenie & propaganda 1939 – 1945 (2017) a Tieň minulosti (2013). Plaketu prevzala generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá.
V konferenčnej časti odznelo 10 príspevkov. Jednotliví autori priblížili pestré spektrum aktivít, ktoré aplikujú vo svojom prostredí v záujme zachovania, obnovy a prezentácie židovského kultúrneho dedičstva.

Text je prevzatý z webovej stránky Ústredný zväz židovských náboženských obcí SR (kliknite): www.uzzno.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 222

[0] Komentárov

Pridať komentár