Ulica Vojtecha Spanyola — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

121/171

Ulica Vojtecha Spanyola

premietanie (slideshow)
Ulica Vojtecha Spanyola

Ulica Vojtecha Spanyola v Žiline

Mestská časť Staré mesto
(Foto: 10. 5. 2008)

Ulica Vojtecha Spanyola je vymedzená križovatkou s Ulicou Jána Reka a ulicou Čepiel a križovatkou s Ulicou vysokoškolákov a Tajovského ulicou. Veľká okružná ju rozdeľuje na dve časti. Jedna časť ulice prechádza okolo nemocnice a sídliska Hliny. Tu sú vybudované obytné budovy a mestské vily. Na ulici má sídlo Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline. Druhá časť ulice smerom do centra je vymedzená križovatkou s ulicou Veľká okružná a križovatkou s Ulicou Jána Reka a ulicou Čepiel.
Významnou budovou na tejto ulici je Pavlačový dom rímskokatolíckej farnosti (biela budova vpravo) s popisným číslom na ulici Spanyola 11 z roku 1931. Popri dome je vybudované medzi ulicami schodište s podestami. Stavbu projektoval významný architekt Ing. arch. Michal Maximilián Scheer. pre r. k. faru ako chudobinec. Budova je postavená v svahu medzi dvoma ulicami, Predmestskej a Vojtech Spanyola, ktoré sa ďalej zbiehajú. Z dolnej Predmestskej ulice má o jedno podlažia viac ako od Ul. Vojtecha Spanyola. Pôdorys budovy je v tvare nepravidelného šesťuholníka. Pre budovu sú typické pavlače, z ktorých je prístup do bytov. Steny budovy sú hladké. V tomto dome je teraz Kongregácia Dcér sv. Františka Assiského.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 2517

[0] Komentárov

Pridať komentár