29 Mestské divadlo (SK) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

16/21

29 Mestské divadlo (SK)

premietanie (slideshow)
29 Mestské divadlo (SK)

29 – Mestské divadlo (Gašpar Fjérpataky-Belopotocký)

Turistická informačná tabuľka č. 29 s QR kódom na Mestskom divadle, Horný val č. 3
(Foto: 15. 10. 2018)

Vestibul na prvom poschodí v Mestskom divadle je vyzdobený z lešteného mramoru. V nikách sú umiestené busty priekopníkov slovenského ochotníckeho divadla. Bronzovú bustu zakladateľa prvého ochotníckeho divadelného súboru Gašpara Fjérpataky-Belopotockého vytvoril zaslúžilý umelec akademický sochár Stanislav Biroš (1901 – 1983).

Budova Mestského divadla vznikla v rokoch 1942 – 1945 ako Reprezentačný dom mesta aj ako Rímsko-katolícka ľudová škola. Novú budovu v štýle talianskeho neoklasicizmu začal projektovať architekt Ferdinand Čapka a František Eduard Bednárik, ale budovu nakoniec postavili podľa zmien navrhnutých opavským rodákom Ottom Reichnerom (1888 – 1961). Budovu postavilo Mesto Žilina a na jej priečelí boli tri erby – slovenský štátny znak, pápežský a žilinský. Tie boli odstránené v roku 1949. Budova bola darovaná cirkvi, avšak po roku 1945 ju prevzalo a dostavalo mesto.
Od roku 1950 tu pôsobilo divadlo pod názvom Krajové divadlo Žilina, pretože Žilina bola sídlom kraja. Od roku 1956 divadlo pôsobilo pod názvom Divadlo Petra Jilemnického. To bolo zrušené v roku 1966, ale divadelný súbor v Žiline ostal ako pobočka Divadla SNP v Martine do roku 1969.
K opätovnému vzniku profesionálneho divadla v Žiline došlo k 1.1.1992, kedy Mesto Žilina zriadilo Mestské divadlo Žilina a je ako jediné divadlo v sídle kraja na Slovensku financované Mestom Žilina. Okrem divadla v budove bola od roku 1961 Stredná všeobecno-vzdelávacia škola a potom aj Základná škola a sídlil tu aj Park kultúry a oddychu Žilina.
Vo vestibule sú umiestnené busty štyroch priekopníkov slovenského divadelného umenia: Sama Chalúpku (1813 – 1876), Gašpara Belopotockého (1794 – 1874), Jána Palárika (1822 – 1870), Ferka Urbánka (1859 – 1934) od sochárov Františka Štefunku (1903 – 1974) a Stanislava Bíroša (1901 – 1983). Budovu terajšieho divadla postavili na mieste bývalej mestskej cirkevnej školy, ktorá tu stála od 14.storočia. Prvá zmienka o jej učiteľovi je už z roku 1358.
Od roku 1542 tu bolo evanjelické gymnázium, tzv. akadémia, ktorá pôsobila v Žiline až do začiatku 18. storočia. Študovali tu aj študenti zo zahraničia a rektormi akadémie boli významné osobnosti náboženského života, medzi nimi aj spisovatelia a básnici. Napr. Juraj Bánovský (1500? – 1561) aj Mojžiš Bánovský, Eliáš Ladiver otec (1610? – 1676), aj Eliáš Ladiver syn (1633 – 1686), Samuel Nigrini (1680? – 1708), Michal Ascanius-Haško (+ 1700). Po zániku tejto staršej školy tu opäť bola základná cirkevná škola, ktorú postavili v roku 1775 a zbúrali až tesne pred výstavbou Reprezentačného domu. Vedľa školy sa nachádzal aj jediný priamy prechod z Mariánskeho námestia na Námestie Andreja Hlinku, kým sa v rokoch 1912 – 1921 nevybudovali terajšie Farské schody.
Celý priestor okolo kostola, školy, starej fary a pôvodného cintorína bol v tom čase definitívne upravený výstavbou balustrády. Balustráda získala dnešnú podobu v rokoch 1941 – 1944 podľa projektov Otta Reichnera. Dvojpodlažná stavba balustrády má po stranách dve schodiská a na múriku je umiestnený barokizovaný mestský erb.
Po roku 1990 v budove divadla pôsobila aj Cirkevná obchodná akadémia a Televízia Žilina, neskôr premenovaná na Televíziu Patriot. Na rohu budovy bola 14. 10. 2000 odhalená busta bývalého mešťanostu JUDr. Vojtecha Tvrdého (1896 – 1963) a 11. júna 2006 pribudol aj reliéf evanjelického biskupa Fedora F. Ruppeldta. Autorom busty aj reliéfu je akademický sochár Ladislav Berák a sú vyhotovené z bronzu.
V rokoch 1999 – 2003 bola budova divadla podrobená rozsiahlej rekonštrukcii v hodnote 70 miliónov Sk. Slávnostné otvorenie Mestského divadla v Žiline sa uskutočnilo 19. decembra 2003 za účasti prezidenta republiky Rudolfa Schustera.

Zdroj: Mgr. Jozef Moravčík, Mgr. Peter Štanský. Text prevzatý z webovej stránky TIK Žilina (kliknite): www.tikzilina.eu.Kategórie
Publikované
Rozmery 397*600
Návštev 380

[0] Komentárov

Pridať komentár