Eugen Kramár — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/3

Eugen Kramár

premietanie (slideshow)
Eugen Kramár

prof. Ing. arch. Eugen Kramár

Obytný dom č. 2 NUPOD
(Foto: 10. 5. 2008)

Na Košickej ulici č. 11, pri terajšej križovatke Košická, bol postavený Obytný dom Nákupnej ústredne potravinových družstiev (NUPOD) v rokoch 1947 – 1948 podľa projektov architektov Eugena Kramára a Štefana Lukačoviča.

Eugen Kramár sa narodil v Devičí v roku 1914 a roku 1920 sa rodina Kramárovcov presťahovala do Vrútok. Architektúru vyštudoval na ČVUT v Prahe v rokoch 1933 – 1938. S arch. Štefanom Lukačovičom si založil spoločný architektonický ateliér (1942 – 1947). Emil Belluš ho v roku 1947 pozýva na účasť pri založení Fakulty architektúry SVŠT v Bratislave, kde pôsobí v rokoch 1947 – 1950 ako profesor. V roku 1950 počas komunistickej perzekúcie ho skrivodlivo odsúdia na 14 rokov väzenia a konfiškácie majetku. Po desiatich rokoch ho z väzenia prepustili a neskoršie rehabilitovali. Je nositeľom viacerých štátnych vyznamenaní. Zomrel v roku 1996 v Bratislave a pochovaný je vo Vrútkach. Eugen Kramár zanechal po Slovensku významné diela: Slovenská národná banka, Budova Ústrednej poštovej správy v Bratislave, Budova Zboru národnej bezpečnosti v Bratislave, Štátna banka v Trenčíne, Hotel FIS na Štrbskom Plese, Športový areál a Železničnú stanicu na Štrbskom Plese, Eurocamp FICC v Tatranskej Lomnici, Hotel Urán v Tatranskej Lomnici a ďalšie diela. Počas svojho života realizoval do dvesto projektov. V Žiline sa od tohto významného architekta postavil Obytný dom Nákupnej ústredne potravinových družstiev (NUPOD) na Košickej ulici (spoločne so Štefanom Lukačovičom).Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1277

[0] Komentárov

Pridať komentár