CZŠ Solinky — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

46/53

CZŠ Solinky

premietanie (slideshow)
CZŠ Solinky

Dostavba Cirkevnej základnej školy Solinky

(Foto: 9. mája 2008)

Na stavbu bolo vydané 25. 5.2007 stavebné povolenie na dostavbu školy s kapacitou pre 130 detí v materskej škôlke a 180 detí v základnej školy, ktoré nadobudlo právoplatnosť 7. 6. 2007. Jednotriedna základná škola začala svoju činnosť od 1. 8. 2007 v priestoroch Cirkevnej materskej školy Pastierik na sídlisku Solinky.

Stavba CZŠ na Solinkách bola istý čas medializovaná, lebo občania bývajúci v obytných domoch pri budúcej škole nechceli, aby sa v uvedenom priestore stavala škola. Poukazovali na to, že priestor medzi obytnými blokmi je malý a navyše sa zastavia nadstavbou materskej školy a znehodnotí sa kvalita bývania. Na Solinkách sú teraz dve základné školy a vplyvom demografického vývoja sú obsadené len na 60 % a tento stav sa každoročne zhoršuje. Tak sa oprávnene pýtajú, načo je vlastne ďalšia základná škola? Na druhej strane nemálo občanov požaduje, aby v rámci farnosti bola aj cirkevná ZŠ. Rímskokatolícka farnosť Solinky sa snažila svojim veriacim vyhovieť. Kto nesie zodpovednosť za tento stav a rozoštvanie občanov Soliniek? Jednoznačne Mesto Žilina. Zriaďovateľom terajších ZŠ je mesto a jednu zo svojich ZŠ malo odpredať farnosti za 1 Sk, ako sa to robilo v minulých volebných obdobiach. V cirkevnej škole žiaci mohli dochodiť školskú dochádzku (ako napr. na Zaymusovej), prípadne preradiť sa na druhú školu. Ani farnosť nemusela investovať značné finančné prostriedky do prestavby. O pár rokov mesto jednu školu aj tak uzatvorí a bude prázdna pre bezdomovcov ako je terajšia škola Moskovská na Vlčincoch. Ako si to vedenie mesta predstavuje do budúcnosti, keď vydalo bez uváženia stavebné povolenie na dostavbu školy, a tým neuspokojilo ani jednu skupinu občanov?


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 1490

[1] Komentárov

johnnyy - Streda 14 Máj 2008 22:29

zbytocna stavba...iba co zhorsi prostredie medzi nasimi betonovymi opachami .. :-/
Pridať komentár