Montážne auto Renault 2 NP — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

15/108

Montážne auto Renault 2 NP

premietanie (slideshow)
Montážne auto Renault 2 NP

Montážne auto Renault 2 NP

Deň otvorených dverí v Dopravnom podniku mesta Žiliny
(Foto: 15. 9. 2018)

Montážne auto Renault 2 NP na údržbu trakčného (trolejbusového) vedenia bolo uvedené do prevádzky dňa 15. septembra 2018 počas Dňa otvorených dverí v areáli DPMŽ. . Výrobca je SaZ s. r. o, Hodonín, Česko.

Renault 2 NP je špeciálne cestné vozidlo vybavené zdvíhacou nožnicovou pracovnou plošinou a úložným priestorom pod ňou. Je určeno pre jazdu a práce na ceste a na spevnených plochách a pre práce vo výškach v dosahu pracovnej plošiny. Blokovanie pružení zadní nápravy vozidla zabezpečuje stabilizáciu vozidla pri práci s pracovnou plošinou. Zdvíhacia nožnicová plošina umožňuje vykonávanie opráv a ďalších údržbových a montážnych prác na objektoch nachádzajúcich sa v pracovnom priestore plošiny. Je určená predovšetkým pre práce na trolejovom vedení. Ďalej je možné toto vozidlo použiť pre všetky druhy opráv, ktoré je potrebne realizovať vo výškach.
Nožnicová pracovná plošina 2NPi 500 umožňuje neobmedzené otáčanie okolo svojej osy. Súčasťou vozidla je pracovná dielňa a uzamykateľné boxy s bočným prístupom na prepravu a uskladnenie materiálu a náradia. Celá plošina môže byť vybavená systémom osvetlenia pre prácu v noci. Plošina môže byť vybavená elektropohonom z prídavných batérií pre prácu bez naštartovaného vozidla. Ovládanie zabezpečuje diaľkové rádiové ovládanie, v prípade poruchy je možno použiť i núdzový káblový ovládač. Vozidlo je ďalej možné vybaviť kamerovým systémom CCTV, hľadáčkovými svetlometmi ovládanými z kabíny atď. (Text je prevzatý a preložený do slovenského jazyka z webovej stránky spoločnosti SaZ s. r. o, Hodonín.)Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 145

[0] Komentárov

Pridať komentár