Žid. cintorín Kys. Nové Mesto — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/17

Žid. cintorín Kys. Nové Mesto

premietanie (slideshow)
Žid. cintorín Kys. Nové Mesto

Židovský cintorín Kysucké Nové Mesto – בית הקברות היהודי – Jewish Cemetery in Kysucké Nové Mesto

Jüdischer Friedhof in Kysucké Nové Mesto
(Foto: 16. 4. 2011)

Pohreb v judaizme. Pohrebné aktivity začínajú okamžite po smrti človeka. Zavrú sa naposledy jeho oči a uloží sa na zem, kde sa prikryje nejakou látkou a zapália sa pri ňom sviečky. Telo zosnulého sa nesmie, na znak úcty, opustiť až do pohrebu. Ľudia, ktorí sedia pri mŕtvom, sa nazývajú šomerim (strážcovia). Pocta mŕtvemu má v judaizme neskutočne veľký význam a šomerim nesmú na „stráži“ vykonávať nič, čo by mohlo „znesvätiť“ mŕtveho. Väčšina obcí má spolok tzv. chevra kadiša (posvätný spolok) zložený z dobrovoľníkov, ktorí sa starajú o pochovanie mŕtveho. Príprava na pohreb začína umytím a upravením tela a jeho zabalenie do ľanovej látky a talitu. Odev zosnulého, podobne ako truhla, majú byť čo najjednoduchšie, aby nebol rozdiel medzi chudobným a bohatým zosnulým. Rakva sa v zásade nemusí používať, ale tam, kde je to zvykom alebo to upravujú miestne predpisy, by mala byť vyrobená z neohobľovaných dosiek a mali by byť do nej vyvŕtané otvory, aby telo prišlo do styku so zemou. Telo sa pred pohrebom nikdy nevystavuje. Aj keď je prikázané, pochovávať telo kompletné a žiadna jeho časť nesmie byť oddelená, darovanie orgánov je podľa niektorých výkladov dovolené, lebo neskorším pochovaním príjemcu orgánu je táto podmienka dostatočne splnená. Židovský zákon nedovoľuje kremáciu a telo musí byť pochované do zeme.

Zdroj: Kehila Žilina: www.kehilazilina.sk.

Vznik židovského cintorína možno datovať do počiatku 19. storočia. V roku 1828 boli v meste 5, v Kysuckom Lieskovci 19 a v Lodne 4 obyvatelia židovského pôvodu. Avšak v roku 1857 ich bolo v Kysuckom Novom Meste 102 a v okolitých dedinách 81. Pochovávanie mŕtvych si vynútilo zriadenie cintorína, na odľahlej časti mesta smerom k osade Dúbie. Cintorín sa využíval aj pre zomrelých z ostatných okolitých obcí. V prednej časti pôvodne stála murovaná budova, ktorá slúžila ako márnica. Do dnešnej doby sa zachovalo len niekoľko pomníkov a od západnej a juhozápadnej strany betónová ohrada.

Text prevzatý z web. stránky Mesta Kysucké Nové Mesto: www.kysuckenovemesto.sk.


View Larger MapKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 157

[0] Komentárov

Pridať komentár