Žid. cintorín Kys. Nové Mesto — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

15/17

Žid. cintorín Kys. Nové Mesto

premietanie (slideshow)
Žid. cintorín Kys. Nové Mesto

Židovský cintorín Kysucké Nové Mesto – בית הקברות היהודי – Jewish Cemetery in Kysucké Nové Mesto

Jüdischer Friedhof in Kysucké Nové Mesto
(Foto: 16. 4. 2011)

Nápisy na macevách. Podľa židovského práva a v súlade s pravidlami stanovenými na cintoríne, kde bol zosnulý pochovaný, na náhrobníku musí byť napísané meno, dátum narodenia a dátum úmrtia. V hornej časti bývajú napísané, aj keď to nie je povinné, dve písmená hebrejské písmená "פ ט" (po tamun), ktoré znamenajú "tu leží", prípadne "‭נ פ" (po nikbar), ktoré znamenajú "tu je pochovaný". Pod nimi býva napísané meno zosnulého a zosnulého otca, niekedy môže byť aj meno manželky zosnulého. Nápis na náhrobnom kameni je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Narodenie a smrť zosnulého sú napísané hebrejčine, neskoršie kombinované hebrejsko-nemecky, prípadne hebrejsko-maďarsky a hebrejsko-slovensky. V spodnej časti pamätníka je zvykom písať hebrejské písmená „ה ב צ כ ת", ktorých obsah znie: „Nech je Tvoja duša zviazaná vo zväzku živých u Hospodina, Tvojho Boha“. Ďalšie nápisy nie sú povinné, ale často sa na starších macevách vyskytujú texty na počesť zosnulého. Na maceve môže byť krátka báseň, prípadne verš, žalm, text z Tóry. Každý nápis na maceve musí byť schválený rabínom. Podľa židovského práva nemusí byť na maceve napísané všetko, čo chceme povedať o zosnulom. V minulosti boli macevy hlavne z pieskovca, bohato zdobené, niektoré celé zapísané textom. Macevy boli jednoduché z pieskovca, neskoršie vyhotovené z mramoru, betónu, prírodného kameňa, ale aj vzácne, dovezené z iných krajín.

Židovský cintorín v Kysuckom Novom Meste sa nachádza vo vnútornom areáli mestského cintorína. V minulosti bol osamotený na okraji mesta pri osade Dubie. Počas obdobia komunistickej totality bol založený nový mestský cintorín, vedľa židovského cintorína. Hrobové miesta na novom mestskom cintoríne sa postupne rozširovali aj na druhú stranu židovského cintorína, až napokon sa stal súčasťou mestského cintorína. Zo západnej a juhozápadnej strany sa zachovala časť betónového múra. Cintorín je však úplne zanedbaný, zničený vandalmi a celkom zarastený náletovými drevinami. Je hanbou mesta, že uprostred mestského cintorína je zarastený cintorín židovských spoluobčanov. Pre niektorých nekultúrnych občanov slúži ako smetisko z mestského cintorína. Zachovalo sa na ňom len niekoľko náhrobných kameňov, ktoré sú však pre husté náletové dreviny takmer neprístupné. Hneď vedľa cintorína je postavený spoločný pamätník pre všetkých židovských spoluobčanov.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 184

[0] Komentárov

Pridať komentár