139 Knižnice (SK) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/8

139 Knižnice (SK)

premietanie (slideshow)
139 Knižnice (SK)

139 – Knižnice

Turistická informačná tabuľka č. 139 s QR (Quick Response) kódom na Krajskej knižnici v Žiline
(Foto: 9. 9. 2018)

Krajská knižnica v Žiline vznikla v roku 1924. Je koordinačným, vzdelávacím, štatistickým, metodickým a odborno-poradenským strediskom pre verejné knižnice v okresoch Žilina a Bytča a regionálne knižnice Žilinského kraja. V roku 2006 sa stala prvou verejnou knižnicou s najväčším počtom výpožičiek a návštevníkov na Slovensku. Ako jediná regionálna knižnica v rámci kraja poskytuje služby letnej čitárne. Návštevníkom poskytuje fond zvukových kníh pre zrakovo znevýhodnených používateľov a verejne prístupný internet pre slabozrakých a nevidiacich. Taktiež ponúka službu elektronickej knižnice Bibliomédias, ktorá umožňuje vypožičiavanie hudobných nahrávok, audiokníh, e-kníh, hudobných videí priamo z vášho domu.
Je jednou z dvoch verejných knižníc na Slovensku, kde British council v Bratislave zriadil Britské centrum na podporu výučby a štúdia anglického jazyka a súčasnej britskej literatúry. V priestoroch knižnice je zriadené kontaktné miesto Úradu priemyselného vlastníctva SR. Knižnica má viacero pobočiek v okrajových častiach mesta. V priestoroch knižnice a jej pobočiek je bezbariérový prístup.

Text prevzatý z webovej stránky TIK Žilina (kliknite): www.tikzilina.eu.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 194

[0] Komentárov

Pridať komentár