Vodné dielo Hričov — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/42

Vodné dielo Hričov

premietanie (slideshow)
Vodné dielo Hričov

Vodné dielo Hričov

Vodná nádrž Hričov
(Foto: 28. 4. 2018)

Vodné dielo Hričov je prvým riadiacim stupňom vážskej kaskády Hričov – Mikšová – Považská Bystrica. Bolo vybudované na rieke Váh v riečnom km 245,0 pri obci Horný Hričov, od ktorého vedie 28,41 km dlhý derivačný kanál. Výstavba vodného diela bola v rokoch 1958 - 1962. V strojovni elektrárne sú zabudované tri vertikálne kaplanove turbíny s hltnosťou 3 x 168 m3.s-1 s inštalovaným výkonom 31.5 MW. Priemerná ročná výroba energie je 59,1 GWh. Maximálny spád je 10,10 m a minimálny spád je 6,6 m. Dĺžka odpadového kanála je 3,53 km. V elektrárni je dozorňa, z ktorej sú diaľkovo ovládané vodné elektrárne Mikšová a Považská Bystrica.
Celková dĺžka prehradeného údolia je 825,19 m, z toho zemná hrádza 651,94 m, elektráreň 72,25 m, hať 101 m. Maximálna šírka priehrady v päte je 48,4 m a šírka v korune je 10,4 m. Kóta prahu hate je 316,60 m.n.m., výška priehrady nad základnou škárou 19 m, výška priehrady nad dnom Váhu 10,80 m a kapacita výpustných zariadení 3 800 m3.s-1.
Do vodnej nádrže Hričov sú okrem Váhu zaústené ešte rieky Kysuca a Rajčanka, na ktorých nie sú vodné diela, preto ich vody pri zvýšených prítokoch prinášajú veľké množstvo nečistôt, a tými sa nádrž zanáša. Odhaduje sa, že z pôvodného objemu nádrže 8,5 mil. m3 sú už zanesené 2/3 a tým sú obmedzené akumulačné schopnosti nádrže a možnosti špičkovej prevádzky vodnej elektrárne.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 255

[0] Komentárov

Pridať komentár